Strategische samenwerking BAM en Entrnce in energiedienstverlening

BAM Energy Systems Duurzaam energie kantoren dataplatform

Bunnik, 10 juni 2020 – BAM Energy Systems en Entrnce International zijn een strategische samenwerking in energiedienstverlening aangegaan. Beide bedrijven streven naar een transparante dienstverlening waarin de zakelijke gebruiker actief onderdeel is van een energiegemeenschap. Dit is volgens BAM en Entrnce de basis voor een gezonde, duurzame en verbonden gebouwde omgeving. Entrnce heeft hiervoor een onafhankelijk platform ontwikkeld dat toegang biedt tot de energiemarkten en gebruikers in staat stelt energie te delen. Hierdoor kan duurzaam opgewekte energie optimaal en zoveel mogelijk lokaal worden benut. Dit stelt BAM in staat de energievoorziening voor haar zakelijke klanten aantoonbaar duurzaam, en betaalbaar te maken.

De combinatie van het inzetten van het Entrnce platform en het benutten van de data en kennis van de gebouwen, maakt het mogelijk dat gebouweigenaren zelf energie inkopen en energie uitwisselen met andere gebouwen. Energieopwekkers en -verbruikers kunnen energie met elkaar verhandelen en hebben inzicht in de herkomst en bestemming ervan. BAM zet het platform al in voor haar eigen kantoorgebouwen in Bunnik en verwacht dit vernieuwende energieconcept snel beschikbaar te kunnen maken voor de zakelijke markt.

'BAM kan er echt voor gaan zorgen dat we versnelling aanbrengen in de energietransitie. Als een groot bouwbedrijf zich bezighoudt met slimme energiediensten waarbij opwekking en verbruik optimaal op elkaar worden afgestemd, komt er meer ruimte op het net voor duurzame energie en maken we de energievoorziening duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar.'

Robert van der Hidde – Businessmanager ENTRNCE Nederland

'Wij geloven dat adaptieve gebouwen een sleutelrol spelen in een gezonde, duurzame en verbonden toekomst. Door gebouwen te verbinden in energiegemeenschappen, en door slim om te gaan met de beschikbare duurzame energie, verhogen we de waarde van duurzame maatregelen. Entrnce maakt het mogelijk voor ons en onze klanten om op een transparante manier energie uit te wisselen en gebruik te maken van aantoonbaar duurzame energie. Samen bouwen we aan de energiemarkt van de toekomst.'

Dennis van Goch – Programmamanager Innovatie BAM Energy Systems

Gebouwspecifieke adviezen

De verbinding tussen de dataplatformen van BAM en het Entrnce platform stelt BAM nog beter in staat gebouwspecifieke adviezen te geven. Hiermee kunnen energie- en systeemoptimalisaties direct met de onderliggende businesscase aan de gebouweigenaar worden voorgelegd. Dat geeft de gebouweigenaar de kans kosten te reduceren en de C02-footprint te verlagen.

Stabiliteit en betaalbaarheid energienet

Door gebouwen slimmer te maken is het mogelijk de energie te gebruiken op het moment dat deze beschikbaar is. Dat resulteert niet alleen in energiebesparing, maar leidt ook tot het optimale gebruik van lokaal opgewekte energie en voorkomt pieken op het net. Dit betekent dat gebruikers kunnen kiezen voor aantoonbaar duurzame energie en voordelige prijzen. Het platform levert hierdoor een belangrijke bijdrage aan de stabiliteit en betaalbaarheid van het energienet.