Alle lof voor team David de Wiedgebouw bij viering hoogste punt

Alle lof voor team David de Wiedgebouw bij viering hoogste punt

Een heuglijk moment voor het projectteam David de Wiedgebouw: het hoogste punt is bereikt en woensdagmiddag 8 juli 2020 op gepaste wijze gevierd met alle bij de bouw betrokken teamleden.

Aan het David de Wiedgebouw bouwt BAM Bouw en Techniek – Projecten, voor het Life Sciences Cluster, een ‘EM-square’; een faciliteit met hoogwaardige en gevoelige elektronenmicroscopen.

Daarnaast realiseert BAM een aansluiting op de warmte- en koudeopslag (WKO) en verduurzaamt het de laboratoria. De WKO en het terugdringen van het energiegebruik draagt bij aan de vastgestelde ambitie van de universiteit om de CO2 uitstoot te verminderen.

Goede afstemming en juiste teamspirit

Martijn van der Knaap, directeur BAM Bouw en Techniek - Projecten, stond in zijn toespraak stil bij de bijzondere teamprestatie:  “Tijdens de Covid 19 pandemie, bouwen wij een compleet nieuwe EM-faciliteit. Het gaat om werkzaamheden tegen en half onder het bestaande gebouw. We brengen de installaties naar het dak en zorgen voor hoogwaardige laboratoriumfaciliteiten. Door gezamenlijke inspanningen, goede afstemming van alle activiteiten met de opdrachtgever en de juiste team spirit kunnen we ondanks de coronapandemie en de beperkende maatregelen nog steeds zeggen dat we het gebouw eind 2020 zullen opleveren.”

Samenwerking tussen alle partijen

“Bij een hoogste punt viering gaat de aandacht altijd uit naar de mensen die het hebben gepresteerd om het gebouw op hoogte te krijgen. Deze bijzondere prestatie wil ik dan ook niet onbenoemd laten en jullie allemaal bedanken voor jullie bijdrage. Maar bijzondere prestaties zijn meestal niet alleen toe te schrijven aan hard werken. De samenwerking tussen alle partijen is minstens net zo belangrijk. Zonder de goede samenwerking tussen Universiteit Utrecht, de adviseurs, de onderaannemers, de leveranciers en BAM was dit nooit gelukt en daar wil ik, namens BAM, iedereen dan ook hartelijk voor danken.”

Aansluitend overhandigde hij het tweede deel van een kunstwerk aan Fiona van ’t Hullenaar, de directeur Vastgoed &  Campus van Universiteit Utrecht. Het derde en laatste deel van het cadeau volgt bij de opening van de nieuwe voorzieningen.

Martijn van der Knaap (BAM Bouw en Techniek - Projecten) en Fiona van 't Hullenaar (Vastgoed &  Campus van Universiteit Utrecht) Energie vasthouden

Van ’t Hullenaar benadrukte in haar speech: “Dit project voelt alsof ik er een grote en gezellige familie bij gekregen heb. Je voelt je altijd welkom. Ik ben onder de indruk van de samenwerking tussen alle partijen. Dat is heel bijzonder.”

Aansluitend was het slotwoord aan Peter Blok, projectverantwoordelijke namens de Universiteit. Hij gaf aan dat dit een ongelooflijk complex project is in al zijn aspecten, zowel constructief als bouwkundig en zeker installatietechnisch, dat we in goede samenwerking naar een mooi einde brengen. Hij bedankte het projectteam voor hun geweldige werk en overhandigde namens de opdrachtgever een leuke attentie.

  

Foto1; Fiona van 't Hullenaar (Vastgoed &  Campus van Universiteit Utrecht) | foto2; Antonio Censabella (BAM Bouw en Techniek - Projecten) en Peter Blok (Universiteit Utrecht) | foto3; Overzicht