Bouw Rotterdams Onderwijs en Revalidatiecentrum (het ROeR) van start

Bouw Rotterdams Onderwijs en Revalidatiecentrum (het ROeR) van start

Op dinsdag 26 oktober heeft de formele eerste bouwhandeling plaatsgevonden voor de nieuwbouw van Rotterdams Onderwijs en Revalidatiecentrum (het ROeR).

Hiermee is de bouw van de nieuwe locatie, ontworpen door Koen van Velsen Architecten en te realiseren door BAM Bouw en Techniek – Integrale Projecten West, een feit. Letterlijk én figuurlijk is dit een grote mijlpaal!  

Afgevaardigden van de gemeente Rotterdam, Rijndam en Stichting BOOR vertelden over de nieuwbouw, de samenwerking en alle mooie plannen voor de toekomst. Hierna openden kinderen van de Mytylschool De Brug, de Tyltylschool en Rijndam de feestelijke bijeenkomst op muzikale wijze en was er een symbolisch ‘eerste paal’ moment. 

Eén locatie

Het centrum biedt onderdak aan 325 kinderen en jongeren van Mytylschool De Brug, de Tyltylschool en Rijndam Revalidatie. De Mytylschool en Tyltylschool zijn scholen voor speciaal onderwijs onder de koepel van Stichting BOOR. Stichting BOOR verzorgt het openbaar (speciaal) basisonderwijs, voorgezet onderwijs en (voorgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam en omstreken.Zij bieden onderwijs aan kinderen met een fysieke en/of meervoudige beperking in de leeftijd van 4 tot 20 jaar.. 

Het project, met een totaal oppervlak van circa 12.657 m2 BVO, bestaat uit:

  • Onderwijsruimtes 7.269 m2 
  • Revalidatiecentrum 3.742 m2
  • Gymzalen 1.269 m2
  • Zwembad 377 m2

De scholen en Rijndam die straks het gebouw betrekken, kunnen in het nieuwe gebouw hun krachten bundelen en gebruik maken van de specifieke voorzieningen voor de leerlingen. 

De bouw van de school gaat ongeveer anderhalf jaar duren. BAM zal zich bij dit project inzetten om de kansen op (duurzaam) werk van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te vergroten. Na de zomer van 2023, bij de start van het nieuwe schooljaar wordt het gebouw in gebruik genomen.