Bouw van laboratoria vergt specialistische kennis

Bouw van laboratoria vergt specialistische kennis

Toen begin 2015 Orbis Medisch & Zorgconcern Sittard-Geleen en Atrium Medisch Centrum Parkstad fuseerden tot Zuyderland, stond de centralisatie van enkele medisch-specialistische afdelingen voorop.  Zo werd bijvoorbeeld op 1 juli 2016 het Zuyderland Geboortecentrum officieel in gebruik genomen en waren vanaf dat moment de afdelingen verloskunde, kraamafdeling en neonatologie van beide ziekenhuislocaties gevestigd in Heerlen.

Eenzelfde plan is er voor de medische laboratoria, waarbij alle laboratoriumfuncties van de twee ziekenhuizen centraal gehuisvest gaan worden in Sittard-Geleen. In Heerlen blijft wel een kleiner satellietlaboratorium bestaan voor het doen van spoedonderzoeken.


In juli 2020 is gestart met de nieuwbouw van het laboratoriumgebouw Zuyderland in Sittard-Geleen. In het nieuwe gebouw zijn straks het Klinisch Chemisch Hematologisch Laboratorium (KCHL), Medische Microbiologie, moleculaire diagnostiek en het apotheeklab gevestigd.

Nieuwbouw laboratorium

Henk Janssen, projectleider van BAM Bouw en Techniek - Regio Maastricht: ‘Het nieuwe laboratoriumgebouw telt straks drie verdiepingen en zal o.a. plaats bieden aan een Biosafety Level 3 laboratorium (BSL-3 lab) waar besmettelijke virussen kunnen worden onderzocht. Zo’n speciaal laboratorium heeft natuurlijk strenge eisen met betrekking tot de gebruikte materialen en de luchtdichtheid. BAM Bouw en Techniek - Regio Maastricht is gespecialiseerd in deze materie. Zo heeft BAM bijvoorbeeld ook op de Brightlands campussen in Sittard-Geleen en Venlo diverse laboratoria gebouwd.’


Op de locatie waar het nieuwe laboratoriumgebouw wordt gerealiseerd, waren eerst parkeerplaatsen voor de Spoedeisende Hulp (SEH) en een fietsenstalling. Deze fietsenstalling wordt verplaatst naar de kelder van het nieuw te bouwen laboratorium. ‘Bijzonder aan dit project is de kleine bouwplaats in combinatie met de kwetsbaarheid van de locatie’, aldus Henk Janssen. ‘Om de funderingen van de nieuwbouw te realiseren, hebben we een kraan in de bouwput moeten plaatsen. Rondom de nieuwbouw is er namelijk nauwelijks plek. Daar komt bij dat onze bouwplaats zich pal naast de ambulancepost bevindt, waar zo’n 30 keer per dag een ambulance vertrekt en aankomt. Deze ambulance mag nooit hinder ondervinden van onze werkzaamheden. Dus welke werkzaamheden wij ook uitvoeren, welke bouwmaterialen op welk moment worden aangeleverd, dat moet allemaal heel nauwkeurig van tevoren bedacht, gepland en gecommuniceerd worden. Gezien de beperkte ruimte kunnen we maar een minimale hoeveelheid aan materialen opslaan en ook dat vraagt om logistieke expertise. BAM Bouw en Techniek - Regio Maastricht heeft deze expertise in huis.’

Beperkte ruimte


Naar verwachting zal de oplevering van het nieuwe laboratoriumgebouw plaatsvinden eind september 2021. Zuyderland Sittard-Geleen heeft daarna nog ruim een half jaar de tijd nodig om de diverse laboratoria in te richten en in gebruik te nemen. Als alles meezit zal het nieuwe laboratoriumgebouw in het eerste kwartaal van 2022 operationeel zijn.

Doorlooptijd van het project