BAM verwerft opdracht Universiteit Utrecht voor toekomstbestendige renovatie Achter Sint Pieter 200

BAM verwerft opdracht Universiteit Utrecht voor toekomstbestendige renovatie Achter Sint Pieter 200

Universiteit Utrecht heeft BAM Bouw en Techniek de opdracht verstrekt voor de renovatie van het universiteitsgebouw Achter Sint Pieter 200 (ASP200) in het centrum van Utrecht. De renovatie richt zich op het toekomstbestendig maken van het complex; naast functionele verbeteringen zal het comfort worden aangepast aan hedendaagse eisen.

De werkzaamheden starten in maart 2021. Volgens planning kan het gebouw (7.500 m2 BVO) in 2023 weer in gebruik worden genomen.  
Het monumentale voormalig provinciehuis van Utrecht ligt in het hart van het gebouwencluster van de Universiteit Utrecht. Het draagt daarmee bij aan de zichtbaarheid van de UU in de stad. 


Verbetering van de logistieke hoofdstructuur

Bij het ontwerp zijn JHK Architecten en Verlaan & Bouwstra Architecten uitgegaan van de monumentaliteit van het complex als geheel. Hierbij wordt maximaal gebruik gemaakt van de beschikbare ruimten. Zo worden huidige opslagzolders  geschikt gemaakt voor hoogwaardig (kantoor)gebruik. Door aan de binnenhofzijde de in 1960 ingevulde koppeling tussen het rijksmonument ASP200 en de achtergelegen kantoorvleugel te vervangen met een nieuw glazen tussenlid, ontstaat een nieuwe entreezone die zowel toegankelijk is vanaf de formele entree aan straatzijde als de informele entree aan de binnenhofzijde. 


Daarmee wordt een heldere indeling van het gebouw met verbeterde looproutes tussen verschillende delen gecreëerd. De werkverdiepingen worden heringericht waarbij een duidelijke scheiding wordt aangebracht tussen geconcentreerd werken en ontmoeten. Zo zijn centraal op de verdiepingen nieuwe ankerpunten gerealiseerd met een pantry, repro en vergaderfaciliteiten. De raadzaal wordt gerestaureerd en heringericht ten behoeve van vergaderingen met grote groepen en voor het executive onderwijs.  Direct onder de raadzaal komt een nieuw multifunctioneel restaurant. Deze nieuwe ‘huiskamer’ van het gebouw is ook buiten lunchtijden te gebruiken als werkplek en als ontmoetingsruimte voor bijeenkomsten.  


Duurzaamheid en comfort

Binnen het ontwerpteam is er veel integrale aandacht gegeven aan de uitwerking van de verduurzaming en de inpassing van techniek in de verschillende bouwdelen. Dit heeft geresulteerd in een breed pallet aan specifieke ingrepen die afgestemd zijn op de bouwkundige en historische staat van de bouwdelen. Met deze ingrepen realiseert Universiteit Utrecht de ambitie om het comfort en de individuele regelbaarheid te verbeteren. 


BAM realiseert de renovatieopdracht integraal. BAM Bouw en Techniek regio Midden voert de bouwkundige-, werktuigbouwkundige en elektrotechnische werkzaamheden uit. Zusterbedrijf restauratiespecialist Schakel & Schrale neemt de bouwkundige restauratiewerkzaamheden voor haar rekening.