Duurzame renovatie Enexis-kantoor afgerond

Duurzame renovatie Enexis-kantoor afgerond

Eindhoven, 22 maart 2021 - BAM Bouw en Techniek- Regio Zuid heeft de verduurzaming en optimalisatie van het kantoor van Enexis Netbeheer aan de Reitscheweg in ’s-Hertogenbosch afgerond. Het kantoorgebouw met een totaal vloeroppervlak van 2.672 m2 voldoet nu aan energielabel A. BAM realiseerde de verbouwing integraal en nam in bouwteamverband zowel de uitwerking van het bouwkundig als het installatietechnisch ontwerp voor haar rekening. De oplevering heeft 12 maart 2021 plaatsgevonden.

Energielabel A

BAM verduurzaamde het kantoorgebouw naar energielabel A. Het dak is voorzien van een nieuw isolatiepakket en de bestaande klimaatinstallatie en de verlichting zijn vervangen. Gelijktijdig met de verduurzaming realiseerde BAM een verbouwing op basis van een nieuw werkplekconcept. De bekabeling van de kantoorautomatisering is grotendeels vervangen door draadloze oplossingen. Door toepassing van wifi in plaats van vaste aansluitpunten is er sprake van verhoogde flexibiliteit.

BAM verving de werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties en bracht PV-panelen aan op een compleet nieuw dakpakket. Ook is er gekozen voor de toepassing van warmtepompen en slimme regeltechniek. Onder de bouwkundige werkzaamheden vielen onder meer het vergroten van bestaande gevelopeningen en het compleet vervangen van het inbouwpakket, inclusief nieuwe binnenwanden, systeemplafonds, vloerafwerking en interieur.

Het naastgelegen logistieke servicepunt is tijdens de kantooroptimalisatie operationeel gebleven en installatietechnisch gekoppeld aan het kantoorgebouw.

Maatschappelijk verantwoord

In de transitie naar een duurzame samenleving wil Enexis Netbeheer haar verantwoordelijkheid nemen op het gebied van duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) is voor Enexis Netbeheer een belangrijk instrument.

BAM’s duurzaamheidsdoelen sluiten aan bij het inkoopbeleid van Enexis Netbeheer. BAM werkt aan een relatieve vermindering van eigen CO2-emissies met 50% in 2030. Daartoe zette BAM bij haar werkzaamheden voor Enexis Netbeheer elektrisch materieel in en werkte het samen met regionale partijen en leveranciers. Daarnaast werkt BAM aan 100% hergebruik of recycling van bouwafval. Al het sloopafval is gescheiden en via partners overgedragen voor recycling. De glazen systeemwanden uit het gebouw zijn zorgvuldig gedemonteerd voor circulair hergebruik bij een ander bedrijf.