Autoluwe, groene wijk Bajeskwartier krijgt ondergrondse parkeergarage

Autoluwe, groene wijk Bajeskwartier krijgt ondergrondse parkeergarage

In opdracht van Bajes Kwartier Ontwikkeling C.V., een samenwerkingsverband van gebiedsontwikkelaar AM, AT Capital en Cairn, start BAM Wonen samen met BAM Bouw en Techniek, op 21 juni de bouw van de parkeergarage en mobiliteitshub in Bajeskwartier. Dit is een nieuwe stap in de realisatie van dit multifunctionele gebied en markeert tegelijkertijd een volgende fase in de ontwikkeling van deze nieuwe Amsterdamse stadswijk op het terrein van de voormalige Bijlmerbajes. In totaal komen er ongeveer 1.350 huur- en koopwoningen voor een breed publiek. Daarnaast biedt Bajeskwartier ruimte aan een middelbare school, werkplekken, een hotel, cultuur en design en een unieke landmark, “de Groene Toren”.

Ondergronds parkeren betekent meer groen en alle ruimte voor wandelaar en fietser

Bajeskwartier heeft hoge ambities op het gebied van duurzaamheid, groen en gezondheid. Eén van de doelstellingen is dat bewoners langer en gezond leven. Om dat te bereiken wordt de wijk autoluw gemaakt, op veel plekken vrijwel geheel autovrij, komt er veel groen en nodigen de opzet van de wijk en de gebouwen uit tot een gezonde levensstijl. Het parkeren wordt ondergronds opgelost, zodat bovengronds alle ruimte overblijft voor bijna 70 aaneengesloten, voornamelijk publieke tuinen, hoven en waterpartijen. Wandelaars en fietsers krijgen zo vrij baan.

Mobiliteitshub

In de tweelaagse, ondergrondse parkeergarage komen ongeveer 410 parkeerplekken. Naast openbare parkeerplaatsen en plaatsen voor bewoners, komt er ook een mobiliteitshub met leenvoertuigen waaronder elektrische auto’s. Zo hebben bewoners van Bajeskwartier, zeker ook vanwege het metrostation Spaklerweg dat naast de wijk ligt, altijd een passend vervoermiddel tot hun beschikking, zonder de lasten van het eigendom ervan.

Harko Kloeze, projectdirecteur namens Bajes Kwartier Ontwikkeling C.V.: ”We zijn blij dat we nu echt snelheid gaan maken met de realisatie van Bajeskwartier. De bouw van de school Spinoza20First is sinds begin dit jaar al in volle gang en daar komt de parkeergarage nu bij. Daar bovenop komen straks meerdere moderne, architectonische woongebouwen te staan. Ook het openbaar gebied is volledig door landschapsarchitecten ontworpen met als uitgangspunt dat je vanuit elk gebouw meteen in het groen stapt. In de gebouwen komen in totaal zo’n 1.350 huur- en koopwoningen in alle soorten en maten: sociale huur, vrije sector huur en koopwoningen. Daarnaast komen er inspirerende werkplekken, horeca, design en maatschappelijke voorzieningen. Starters, gezinnen en alleenstaanden zullen hier allemaal hun thuis vinden. Bajeskwartier wordt een groene en duurzame wijk voor iedereen.”

De realisatie  van de parkeergarage is in handen van BAM Wonen en BAM Bouw en Techniek en gaat naar verwachting tot eind 2022 duren. Eind 2021 wordt volgens planning ook de eerste woontoren in aanbouw genomen.

Energieneutraal en circulair

Bajeskwartier wordt het eerste gebied in Amsterdam waar GFT-afval uit de wijk wordt opgehaald en ter plekke wordt omgezet in stroom ten behoeve van de volledig energieneutrale wijk. Daarnaast wordt een percentage van bijna 100% circulariteit gehaald door het hergebruik van materiaal uit de voormalige Bijlmerbajes.

Gunstige ligging

Bajeskwartier ligt in stadsdeel Oost van de gemeente Amsterdam en is onderdeel van het plangebied Overamstel. Het gebied is gunstig gelegen binnen de ring en ligt centraal tussen het centrum, de Zuidas en het centrumgebied Zuidoost. Maar ook het groene buitengebied van de Amstelscheg is direct bereikbaar.

Zie www.bajeskwartier.com