BAM en De Bouwcampus tekenen meerjarig partnercontract

BAM en De Bouwcampus tekenen meerjarig partnercontract

Delft, 19 januari 2022 – BAM en De Bouwcampus zijn een meerjarige partnerovereenkomst aangegaan. Hiermee intensiveren zij hun al langer bestaande samenwerking om tot verdere innovatie, opschaling en versnelling in de bouwsector te komen. De overeenkomst is getekend door Peter van Leeuwen, directievoorzitter BAM Bouw en Techniek, en Nynke Sijtsma, directeur De Bouwcampus.

Peter van Leeuwen: “Ik ben enthousiast over het verbreden en verdiepen van de samenwerking met De Bouwcampus om zo een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke uitdagingen van onze sector. Dit partnerschap heeft betrekking op diverse activiteiten van BAM in Nederland; niet alleen utiliteitsbouw, maar ook woningbouw en infrastructuur. Als BAM werken wij hard om onze strategie ‘Building a sustainable tomorrow’ waar te maken. De activiteiten van De Bouwcampus sluiten naadloos aan op onze ambitie, onder meer op vlakken van duurzaamheid, circulariteit en energietransitie. Wij delen graag onze kennis en ervaring in het netwerk van De Bouwcampus om onze branche en de samenleving verder te verbeteren.”

De Bouwcampus werkt met focus, vaart en impact aan de transities binnen drie maatschappelijke opgaven: vervanging & renovatie infrastructuur, verduurzaming gebouwen & omgeving en de herinrichting van de stedelijke ondergrond. Met het doel om middels trajecten - waar in coalitie met verschillende partijen wordt samengewerkt - tot opschaling en versnelling te komen. 

Nynke Sijtsma: “Integraal en op de langere termijn samenwerken zijn hierin van essentieel belang; enerzijds omdat dit zorgt voor continuïteit, anderzijds omdat dit het gedeeld eigenaarschap waarborgt. Zo jagen we samen met partners de transities aan binnen de opgaven waarin de bouw een rol heeft. BAM denkt en werkt al langer actief met ons mee, zoals bijvoorbeeld bij onze versnellingstafel stikstof. Ook levert BAM sinds 2021 capaciteit aan het team dat zich bezighoudt met de industrialisatie van de woningbouw om grotere stappen te maken door onder meer bouwstromen te realiseren. Met de ondertekende partnerovereenkomst geeft BAM aan de samenwerking te intensiveren en mee te willen werken aan toepasbare oplossingen in de opgave van de vervanging en renovatie van infrastructuur. We zien dat De Bouwcampus en BAM elkaar op deze onderwerpen versterken; wellicht juist omdat we crossovers maken tussen de verschillende domeinen. Net zoals je dat nu terugziet in het nieuwe kabinet, ligt ook hier de winstkans in integratie. En die kans laten zowel BAM als De Bouwcampus zeker niet liggen.” 

Deze partners ondersteunen de doelstellingen van De Bouwcampus en dragen bij aan de ontwikkeling van de sector: https://debouwcampus.nl/community/partners.
 

Ondertekening partnerovereenkomst
Peter van Leeuwen, directievoorzitter BAM Bouw en Techniek, en Nynke Sijtsma, directeur De Bouwcampus