Beroepsonderwijs, ondernemers en overheid bundelen krachten in Energiehub050

Beroepsonderwijs, ondernemers en overheid bundelen krachten in Energiehub050

“Energiehub050 motor voor realisatie energietransitie Noord-Nederland”

Persbericht Alfa-College, 2 november 2022: Beroepsonderwijs (mbo), bedrijfsleven en overheid bundelen de krachten in de ontwikkeling van Energiehub050 op het Suikerterrein in Groningen. Met de bekendmaking van de bouwer BAM is een belangrijke stap gezet. BAM Bouw en Techniek – Integrale Projecten Noord is geselecteerd om Energiehub050 integraal te realiseren.

Energiehub050 is een state-of-the-art leer-, ontwikkel- oefen- en inspiratiecentrum voor nieuwe en innovatieve toepassingen en technieken in de energietransitie.

 Uitgangspunten bij de realisatie zijn:  demontabel en remontabel bouwen, het toepassen van circulaire materialen met een minimale ecologische voetafdruk. Het gebouw, naar ontwerp van De Unie Architecten, heeft een circulaire gebouwopzet met flexibele herbestemming en is eventueel uitbreidbaar met een tussenverdieping en/of extra stramienen. 

De verwachting is dat Energiehub050 medio september 2023 in gebruikt genomen wordt.

 

Over energiehub050Cruciaal in de energietransitie is de beschikbaarheid van voldoende goed opgeleide vakmensen. Of het nu gaat om het leggen van zonnepanelen, het installeren van warmtepompen, het treffen van isolerende maatregelen of natuurinclusief bouwen om stikstofuitstoot te verminderen: het zijn de vakmensen die het doen.

Zowel studenten, werkenden, werkzoekenden kunnen in de Energiehub050 terecht voor opleidingen, trainingen, her-, om- en bijscholingen, en kennisuitwisseling. Verder biedt de Energiehub050 experimenteerruimte voor ondernemers. Denk daarbij het vraagstuk van hoe we energie van zonnepanelen in de gebouwde omgeving op gaan slaan als straks de salderingsregeling -die nu afgebouwd wordt- niet meer bestaat. Ook kunnen omwonenden of andere geïnteresseerden er terecht om met eigen ogen te zien en te ervaren welke actuele toepassingen beschikbaar zijn voor de verduurzaming van hun woning.

Energiehub050 levert een belangrijke bijdrage aan de doelstelling van Noord-Nederland om koploper te zijn in de energietransitie en om in 2035 volledig overgeschakeld te zijn op duurzame en CO2 neutrale toepassingen. Onder andere door talent in de regio klaar te stomen voor ‘leren’ en ‘werken’ in de energietransitie en om werkenden in de techniek bij te scholen op het gebied van de nieuwste technieken.  Hierbij werken de mbo instellingen Alfa-college, Noorderpoort en Terra intensief samen met de inmiddels 30 aangesloten partners vanuit het bedrijfsleven en de overheid.

Voor meer informatie over energiehub050: https://www.alfa-college.nl/bedrijven/energiehub050