BAM verduurzaamt gevels PI Sittard

BAM verduurzaamt gevels PI Sittard

De gevels van PI Sittard worden momenteel verbouwd. De bestaande gevels waren door de invloed van zon, regen en wind toe aan vervanging. BAM Bouw en Techniek voert de renovatie uit in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf.

Bij de gevelrenovatie is vanuit het oogpunt van circulariteit gekozen voor hergebruik van zoveel mogelijk materialen zoals de bestaande gevelpanelen. BAM heeft de aluminium panelen gedemonteerd, opnieuw laten coaten en teruggeplaatst. Bij het terugplaatsen van de panelen is ook de isolatie vernieuwd en de achterliggende constructie wind- en waterdicht gemaakt. Naast dat we de panelen hebben aangepakt, hebben we ook alle roestige en lekkende ramen vervangen voor nieuwe. Het resultaat is een verduurzaamde en frisse gevel.  

Intensieve samenwerking

Dat klinkt eenvoudiger dan het is, want de PI is immers een zwaarbeveiligde in gebruik blijvende omgeving. Dit vraagt dan ook om een nauwe samenwerking, een strakke planning en een goed georganiseerde uitvoering en logistiek. De samenwerking met PI Sittard, de directievoerder (fa. Helm bouwregie) en het Rijksvastgoedbedrijf is intensief zowel in de voorbereiding als tijdens de uitvoering. Het demonteren en vervangen van de ramen van een cel moet namelijk gereed zijn voordat de gedetineerde terugkeert naar zijn cel en gebeurt daarom op één dag. Elke werkdag verloopt volgens een strak vastgesteld tijdschema in een vaste volgorde in een vooraf vastgesteld dagteam en is afgestemd op de dagindeling van de PI. Hieraan ligt niet alleen een gedetailleerde voorbereiding en planning voor ons als uitvoerende partij ten grondslag, maar ook voor de medewerkers en beveiligers van PI Sittard.

Stalen neuzen

Voor binnenkomst melden de bouwplaatsmedewerkers zich op een vast tijdstip bij de meldpost van de PI. Daarna gaan ze één voor één door de toegangscontrole en worden ze door de beveiliging begeleid naar het werkterrein. Om ervoor te zorgen dat dit zo min mogelijk tijd in beslag neemt, bergen ze bijvoorbeeld hun werkschoenen met stalen neuzen op in de opslag van de bouwplaats en komen ze met gewone schoenen door de dagcontrole. Aan het einde van de dag verlaten de bouwplaatsmedewerkers gezamenlijk en onder begeleiding de bouwplaats om uit te checken bij de meldpost.

Een kwadrant per fase

De renovatie wordt uitgevoerd in vier fasen, één kwadrant per fase. Het derde kwadrant is ondertussen al afgerond en momenteel vervangen we de gevel van het laatste kwadrant. Door de goed lopende samenwerking lukt het de werkzaamheden op tijd uit te voeren en lopen we op schema.


De renovatie is een mooi voorbeeld van circulariteit en verduurzaming waarbij gebruik is gemaakt van opwaardering van de bestaande materialen en waarmee het Rijksvastgoedbedrijf het gebouw en de omgeving een toekomstbestendige impuls heeft gegeven.