Bouw van het nieuwe Integraal Logistiek Centrum op vliegbasis Leeuwarden is gereed.

Bouw van het nieuwe Integraal Logistiek Centrum op vliegbasis Leeuwarden is gereed.

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft het nieuw gebouwde Integraal Logistiek Centrum (ILC) gelegen op de vliegbasis in Leeuwarden aanvaard van BAM Bouw en Techniek – Integrale Projecten Noord. BAM realiseerde het gebouw, was verantwoordelijk voor de installatiewerkzaamheden en was vanaf de ontwerpfase bij het project betrokken. Eind vorig jaar heeft BAM de nieuwe accushop op de vliegbasis al opgeleverd. Het energiezuinige gebouw met het hoogst haalbare energielabel, A+++++, is vandaag door het Rijksvastgoedbedrijf overgedragen aan Defensie, de gebruikers.

Ruim twee jaar geleden, in april 2020, gunde Het Rijksvastgoedbedrijf de design&build-opdracht voor het ILC aan BAM, op basis van de beste prijs-/kwaliteitverhouding. Samen met cepezed, Hosper en abtWassenaar heeft BAM het project afgerond. De start van de ontwerpfase viel samen met de eerste lockdown in ons land door COVID-19. Een uitdaging voor de beginnende samenwerking met alle betrokken partijen omdat alleen digitale communicatie mogelijk was. De eerste ontmoetingen vonden pas plaats tijdens de uitvoeringsfase. Ondanks deze lastige start werd er onderling een goede relatie opgebouwd waardoor er sprake was van een prettige samenwerking.


Bij de bouw van het logistiek centrum is gebruik gemaakt van prefabricage op het gebied van o.a. de installatietechniek. Prefabricage maakt een betere beheersing van afvalstromen mogelijk evenals het direct scheiden van afval. Naast deze twee aspecten binnen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen waar BAM prioriteit aan geeft binnen haar bouwprojecten, is bij de realisatie van het ILC met succes gebruikt gemaakt van de inzet van Social Return On Investment (SROI): op verschillende gebieden zijn mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ingezet op het project.Vanuit het ILC vinden alle logistieke functies voor de gehele vliegbasis in Leeuwarden plaats en daarnaast heeft het ook een kantoorfunctie. Bij het ontwerp van het ILC is rekening gehouden met de toekomstbestendigheid van het pand. Zo kan er redelijk eenvoudig uitgebreid worden en is het kantoorgebied flexibel indeelbaar.