BAM realiseert 129 appartementen The Robin - Bajeskwartier in Amsterdam

Amsterdam, 4 januari 2023 - BAM Wonen en BAM Bouw en Techniek realiseren in opdracht van Bajes Kwartier Ontwikkeling C.V., een samenwerkingsverband tussen gebiedsontwikkelaar AM , Schroders Capital en AT Capital de woontoren The Robin met 129 appartementen in Bajeskwartier in Amsterdam. Naar het ontwerp van Barcode Architects wordt het oorspronkelijke witte volume van één van de gevangenistorens herbouwd en uitgebreid met drie in elkaar grijpende, lagere volumes. Deze ‘blokken‘ zijn 4,5 meter van de grond getild en creëren zo ruimte voor een lichte, uitnodigende plint met publieke functies op maaiveldniveau, met onder andere een kinderdagopvang. Door de plint rondom te openen ontstaat er een sterke verbinding tussen het gebouwinterieur en de stedelijke context, wat de publieke ruimte rondom het gebouw leven inblaast.

 

Atrium is hart van het gebouw

Het zes verdiepingen hoge atrium is het bruisende hart van het gebouw en biedt, naast de functie als hoofdentree tot de woningen, ook ruimte aan diverse andere functies, zoals publieke evenementen voor de buurt. De open ruimte volgt de historische lijn van de oorspronkelijke gevangenistoren en loopt van de entreehal tot het eerste dakterras, waarmee het de belangrijkste gemeenschappelijke ruimtes aan elkaar schakelt. Openingen in de wanden bieden vanaf de verdiepingen zicht op de activiteiten in het atrium.

 

Groene dakterrassen

De lichte, ruimtelijke 129 woningen variëren van compacte, functionele studio’s tot ruime appartementen en hebben een verscheidenheid aan hoogwaardige buitenruimtes. Bovenop elk van de drie lage blokken worden groene dakterrassen aangelegd die voor de aangrenzende woningen, maar ook aan alle andere bewoners van het gebouw veel extra buitenruimte gaan bieden. Deze collectieve terrassen liggen op verschillende verdiepingen. De landschapsinrichting op de grote dakterrassen geeft het gebouw rondom een groene en aantrekkelijke uitstraling en draagt bij aan de reductie van de hittestress en aan de waterberging in de wijk.

 

Woontoren circulair ontworpen en gebouwd

Gebiedsontwikkelaar AM ontwierp het volledige Bajeskwartier vanuit een circulaire visie.. Een deel van de oorspronkelijke gevangenismuur zal in de wijk een nieuwe plek innemen en 98% van de grondstoffen uit de sloop van de oude Bijlmerbajes wordt in Bajeskwartier opnieuw toegepast. The Robin wordt ook circulair gebouwd en op het dak en op het hoogste blok worden PV-panelen geplaatst. Daarnaast wordt het gebouw voorzien van natuurinclusieve toevoegingen als nestkasten voor vogels en vleermuizen, groendaken en insectenhotels.

 

Bijlmerbajes integraal gerealiseerd

Van 1978 tot 2016 was de Bijlmerbajes één van de bekendste gevangeniscomplexen van Nederland. Het nieuwe Bajeskwartier wordt een groene, bruisende stadswijk met circa 1.350 woningen. Bajeskwartier ligt in Overamstel en is een ontwikkeling van Bajes Kwartier Ontwikkeling C.V., een samenwerkingsverband tussen gebiedsontwikkelaar AM, Schroders Capital en AT Capital.

Naast BAM Wonen en BAM Bouw en Techniek is BAM Advies en Engineering voor de constructieve en bouwkundige engineering betrokken bij The Robin. BAM is inmiddels begonnen met de bouw van The Robin. De Robin wordt gebouwd op de tweelaagse parkeergarage die door BAM wordt gerealiseerd. De garage biedt ruimte voor ruim 400 auto's. De oplevering van The Robin zal eind 2024 plaatsvinden.

 

 


 

The Robin - Amsterdam