Tergooi MC in Hilversum krijgt van BAM sleutel laatste bouwdeel nieuwe ziekenhuis

Verdere inrichting van één van de meest duurzame ziekenhuizen van Nederland gaat beginnen

Na ruim drie jaar bouwen krijgt Tergooi MC op 24 januari 2023 de sleutel van het nieuwe ziekenhuis. BAM Bouw en Techniek – Speciale Projecten draagt het ziekenhuis, naar een ontwerp van Architectenbureau Wiegerinck, officieel over aan de Raad van Bestuur van het Tergooi MC door middel van de ondertekening van het proces-verbaal van oplevering.

Eric Moleman (r) overhandigde toegangspassen aan Chris Schubart (l) en Janneke Brink-Daamen (m)

De bouw- en installatiecombinatie Tergooi (bestaande uit Tergooi MC, ULC Installatietechniek en BAM Bouw en Techniek), voltooien met de overdracht van bouwdeel D de realisatie van een nieuw ziekenhuisgebouw waarin de meeste zorgfuncties worden ondergebracht. Alle acute, intensieve en klinische zorg van de huidige locaties in Blaricum en Hilversum zal hier worden geconcentreerd.

Het betreft de acute, complexe en intensieve zorgfuncties – zoals spoedeisende hulp (SEH), operatiekamers, intensive care, radiologie, dialyse, endoscopie en dagbehandeling – de kliniek en een groot deel van de poliklinieken. Een apart nevengebouw huisvest de kantoren voor de stafafdelingen, de diagnosestudio voor snelle diagnostiek van met name huisartspatiënten en poliklinische zorg van onder andere de specialismen dermatologie en oogheelkunde.

Trots overheerst dan ook, nu de voltooiing van een van de duurzaamste medische centra van Nederland nabij is. Tergooi MC gaat na de oplevering hard aan het werk om het inhuizen naar het nieuwe ziekenhuis verder voor te bereiden. Het gebouw dient nog verder te worden ingericht en de zorgprofessionals moeten worden getraind. Een nieuw gebouw betekent immers opnieuw de weg leren kennen en het brengt bovendien vele nieuwe werkwijzen met zich mee.

De verhuizing naar het nieuwe ziekenhuis en de ingebruikname vindt plaats in het hemelvaartweekend 2023. Vanaf 20 mei 8.00 uur kunnen patiënten in Tergooi MC terecht zoals ze gewend zijn. De opening wordt eind september 2023 verwacht.

Wolter Odding (lid raad van bestuur Tergooi MC): “In het derde kwartaal van 2023 openen wij hier een fantastisch nieuw ziekenhuis dat op een duurzame manier is gebouwd en waarin natuur en daglicht een belangrijke rol spelen.

Vanuit onze visie willen we zorg zo dicht mogelijk bij onze patiënten leveren. Als het moet in ons ziekenhuis, als het kan daarbuiten, in een regionaal medisch centrum of zelfs bij de patiënt thuis. Technologische ontwikkelingen én de vraag vanuit de patiënt, maken dat we de afgelopen jaren meer zorg op afstand hebben kunnen leveren, bijvoorbeeld door digitale afspraken. Daarnaast is ook de samenwerking met zorgverleners in de regio geïntensiveerd. Hierdoor hebben patiënten veel Tergooi MC zorg dichterbij huis of thuis kunnen ontvangen. Natuurlijk blijft er nog steeds veel zorg bestaan die juist wel in het ziekenhuis moet plaatsvinden; de complexe of acute zorg. Voor deze zorg hebben we in Hilversum een nieuw ziekenhuis gebouwd. Het nieuwe ziekenhuis is ontworpen vanuit een healing environment voor de patiënt. Dit betekent dat patiënten en bezoekers - meer dan nu - het ziekenhuis beleven als een omgeving die positief bijdraagt aan het beter worden en waar zij zich welkom en veilig voelen.

Realisatie
“Het nieuwe ziekenhuis van totaal 55.000 m2 is binnen de tijd én binnen budget gebouwd. Dat is op zich al een unicum in deze tijd. Dat vroeg om een strakke organisatie, planning en aansturing. Maar vooral om een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen. Bouwen doe je samen. Dit heeft geresulteerd in een kwalitatief hoogwaardig gebouw met veel complexe techniek. Door alle medewerkers is een topprestatie geleverd,” zegt Fred Reurings, projectdirecteur BAM voor de nieuwbouw Tergooi MC.

BAM Bouw en Techniek heeft met dit project uitvoering gegeven aan BAM’s strategie ‘Building a sustainable tomorrow’, waarmee wij vol inzetten op het creëren van meer klantwaarde langs de lijnen van duurzaamheid, digitalisering en industrialisering.

“Jarenlang hebben wij gebouwd naast het ziekenhuis, dat volledig in bedrijf was. De patiëntenzorg kon gewoon doorgaan. Goede onderlinge afstemming en communicatie met alle betrokken partijen was cruciaal om het nieuwe ziekenhuis op te kunnen leveren. We hebben mee mogen bouwen aan de ambities van het Tergooi MC en uitvoering gegeven aan onze strategie.”

Duurzaamheid leidraad voor nieuwbouw Tergooi MC
Tergooi en BAM hebben duurzaamheid hoog in het vaandel. Het nieuwe ziekenhuis is toegerust met state-of-the-art technologie waarbij functionaliteit, comfort en patiëntenwelzijn de hoogste prioriteit hebben. Daarnaast zal het gebouw in harmonie met de natuurrijke omgeving zeer duurzaam zijn.

Enkele voorbeelden van duurzame maatregelen zijn de uitgekiende systemen voor energie-opwekking en -distributie. Koude-warmte opslag op een diepte van 120 meter om in de winter zeer efficiënt koude op te slaan die we in de zomer weer gebruiken om het gebouw te koelen.

Het gebouw is voorzien van energiezuinige verlichting en waar mogelijk is gebouwd met gezonde, ‘groene’ materialen. Zo is alleen duurzaam geproduceerd hout met FSC-certificaat toegepast. Dit alles maakt het nieuwe ziekenhuis veilig, comfortabel én uiterst energie-efficiënt en duurzaam.

Gabe Westra, Senior Projectleider ULC Installatietechniek; “Om het ziekenhuis state-of-the-art op te leveren zijn de installatietekeningen van diverse afdelingen na de uitvoeringsontwerp-uitwerking nogmaals met Tergooi MC doorgenomen om zo de laatste technologieën en wensen te integreren.

Voor de legionellapreventie is bij de gebouwaansluiting een ‘poortwachter’ geïnstalleerd. Op deze manier wordt de legionella bij binnenkomst gelijk uit het water gefilterd.”

Flexibiliteit
Om flexibiliteit te verkrijgen met betrekking tot toekomstige ontwikkelingen, is het ruimtelijke en installatietechnische ontwerp modulair opgebouwd. De diverse bouwdelen zijn hierbij voorzien van zelfstandige werktuigbouwkundige en elektrotechnische techniekruimten.

In het bouwteam namen naast de bouw- en installatiecombinatie en Tergooi MC, de belangrijkste adviseurs namens Tergooi MC zitting: ABT voor het algemeen contractmanagement, Architectenbureau Wiegerinck, Deerns installaties en RHDHV voor de constructies.

v.l.n.r Maarten Huisman (ABT), Stephan Versteege (Tergooi MC), Fred Reurings (BAM Bouw en Techniek) en Wolter Odding (Tergooi MC)