BAM tekent overeenkomst met de provincie Groningen voor nieuwbouw duurzaam Steunpunt

Groningen, 7 december 2023 - BAM en de provincie Groningen hebben de overeenkomst voor de nieuwbouw van Steunpunt Groningen ondertekend. Samen met BDG Architecten is BAM verantwoordelijk voor het ontwerp van het nieuwe steunpunt voor de afdeling Beheer & Onderhoud op industrieterrein Roodehaan in Groningen. Het nieuwe steunpunt, vanwaar de provincie Groningen haar werk uitvoert voor het onderhouden van de provinciale infrastructuur, zoals kunstwerken, waterwegen, fietspaden en gladheidsbestrijding, wordt het toonbeeld van circulariteit en klimaatadaptatie. 

Ondertekening Provincie Groningen en BAM

Ondertekening met van links naar rechts: Henk Emmens, gedeputeerde van de provincie Groningen en John Ottens, directeur BAM Bouw en Techniek – Integrale Projecten Noord

Het ontwerp
Het nieuwe steunpunt wordt de uitvalbasis voor de provincie Groningen en behelst (bvo) ca 1600 m2 kantoor, 1000 m2 werkplaatsen/magazijn, 2400 m2 stallingsruimte/opslag, een zoutloods op een 2ha groot terrein. De gebouwen vormen een ensemble door een samenstelling van kappen. Dit geeft schaal en maat aan het grote programma en zorgt ervoor dat het Steunpunt als een 'thuis' voelt voor de medewerkers. 

BAM Bouw en Techniek is integraal verantwoordelijk voor de realisatie van de gebouwen, het terrein, de installaties en het tweejarig onderhoud. BAM Infra Nederland is verantwoordelijk voor de terreininrichting. 

‘De duurzame ambities van de provincie Groningen waren het uitgangspunt, maar omdat BAM een leidende rol wil spelen in het bouwen aan een duurzame toekomst hebben we een stapje extra gezet in het duurzame ontwerp door onder andere meer zonnepanelen te plaatsen dan gevraagd. De locatie voor de nieuwbouw van het Steunpunt ligt op een prominente plek, de ruimtelijke inpassing was dan ook een belangrijke vraag voor de provincie en daar zijn we met het ontwerp goed in geslaagd’, aldus John Ottens, directeur BAM Bouw en Techniek – Integrale Projecten Noord. 

Groen en natuurinclusief zijn belangrijkste speerpunten in het ontwerp. De toegepaste materialen zijn robuust, onderhoudsarm en circulair, afgestemd op de functie en belasting. Voor de gebouwopzet is de inzet een zo hoog mogelijke BCI-score (Building Circularity Index). Dit bereikt BAM onder andere met functionele en demontabele constructies.  

Steunpunt Groningen BDG architecten en BAM

Steunpunt Groningen | © BDG Architecten

Natuurinclusief

Naast dat het Steunpunt veilig, overzichtelijk en duurzaam is, biedt het ontwerp extra ruimte voor kwalitatief groen en waterberging. Door het creëren van verschillende microklimaten wordt een verscheidenheid aan planten- en diersoorten aangetrokken. Daarmee wordt de lokale biodiversiteit in de Hunzezone versterkt: vochtige stukken op het terrein (diep, schuin aflopend), een bloemenweide voor vlinders en amfibieën, nestkastjes voor alle daar voorkomende vogels, verschillende inheemse boomsoorten, stenen en een takkenril. Microklimaten dragen bij aan klimaatadaptatie door hun unieke vermogen zich aan te passen aan veranderende omstandigheden. 

Dit project geeft uitvoering aan de BAM-strategie ‘Building a sustainable tomorrow’, waarin duurzaamheid het centrale thema is.