Provincie Zuid-Holland kiest BAM voor technisch beheer en onderhoud van provinciehuis in Den Haag

Den Haag, 21 december 2023 - Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland heeft de opdracht voor het technisch beheer en onderhoud (preventief, correctief en planmatig) van het provinciehuis in Den Haag gegund aan BAM Bouw en Techniek. 

De onderhoudsovereenkomst betreft de disciplines bouwkunde, werktuigkunde, elektrotechniek en transport, zoals liften en toegangstechniek, voor de gebouwdelen A, B, D en E van het provinciehuis, inclusief terreininstallaties en de parkeergarage (> 45.000 m2 BVO) en de buitengebouwen op zeven buitenlocaties in de provincie (1.500 m2 BVO). Daarnaast biedt de overeenkomst de optie voor verduurzamings- en verbouwingsprojecten. Het hoofdgebouw van het provinciehuis (gebouw C) maakt geen deel uit van de overeenkomst. Dit bouwdeel is onlangs gerenoveerd en verduurzaamd.

Provinciehuis in Den Haag

De Initiële looptijd van de overeenkomst bedraagt vijf jaar met de optie tweemaal te verlengen voor een periode van telkens twee jaar.

Met deze overeenkomst geven provincie Zuid-Holland en BAM invulling aan de duurzame ambitie van de provincie. Dit project geeft tevens uitvoering aan BAM’s strategie ‘Building a sustainable tomorrow’, gericht op duurzaamheid, industrialisatie en digitalisering.

Verduurzamings- en verbouwingsprojecten
Bij de optionele verduurzamingsprojecten is de doelstelling om een energieneutraal gebouw te realiseren en bestaat de scope in hoofdlijnen uit: 

  • Het projectmatig verbeteren van de energetische prestatie van de gebouwen, al dan niet in combinatie met planmatige vervangingen en/of huisvestingsprojecten. 
  • Het aanpassen en/of vervangen van gevels, kozijnen, isolatie, elektrotechnische, werktuigkundige, regeltechnische en transportinstallaties. 
  • Verbouwingsprojecten om de gewenste huisvestingsfunctionaliteit te bieden. Te denken valt aan onder meer het herinrichten van kantoren, vergaderzalen, restaurant, parkeergarage en archieven.

Het beperken van grondstofgebruik, het maximaliseren van hergebruik en het verhogen van de gebruikswaarde van reststromen staat centraal in de werkzaamheden van BAM Bouw en Techniek. Zij richt zich daarnaast op sociale duurzaamheid en levert een bijdrage aan het vergroten van kansen op werk voor mensen die moeilijk toegang hebben tot de arbeidsmarkt.

De nieuwe centrale
De verbouwing van een etage van het provinciehuis voor het project ‘de nieuwe centrale’ maakt ook deel uit van deze overeenkomst. Vanuit deze nieuwe centrale zal de provincie 24 uur per dag en 7 dagen per week invulling gaan geven aan haar wettelijke taak als weg- en vaarwegbeheerder. BAM Bouw en Techniek zal, samen met het provinciale projectteam en interne collega’s, deelnemen aan het bouwteam tijdens de ontwerp- en optimalisatiefase. Na deze faseringen volgt de realisatiefase. De provincie wordt in deze fases bijgestaan door Smits van Burgst en Stevens van Dijck.

De te realiseren centrale heeft een totale oppervlakte van ca. 1100 m2. De gewenste oplevering is medio september 2024.