Bouw nieuwe eenheidsbureau binnenkort van start

Begin februari ondertekenden politie en BAM Bouw en Techniek de overeenkomst voor de bouw van het nieuwe eenheidsbureau aan de Binckhorst in Den Haag. Naar verwachting gaat de eerste paal voor de zomer de grond in. Dat is ruim twee jaar later dan in de oorspronkelijke plannen was bedacht. ‘Maar nu de handtekeningen zijn gezet, staat niets de komst van ons nieuwe eenheidsbureau meer in de weg’, stelt Anja, die tevreden is met het ontwerp zoals dat er nu ligt. ‘Het heeft aardig wat voeten in de aarde gehad, maar in alle gezamenlijkheid zijn we uiteindelijk gekomen tot een heel mooi ontwerp, waarmee we als eenheid een modern, functioneel en toekomstbestendig pand tot onze beschikking krijgen.’

Traject tot definitief ontwerp
De voorbereidingen voor het nieuwbouwtraject startten al in 2017, met de keuze voor een stuk grond op de Binckhorst. Met de selectieprocedure voor de architect werd in mei 2018 een eerste zichtbare stap gezet. Nog eens een jaar later, in het voorjaar van 2019, viel hierbij de keuze op het conceptontwerp van het Delftse architectenbureau cepezed. In februari 2021 presenteerde dit bureau een nieuw, op diverse punten flink aangepast, definitief ontwerp. De periode daarna stond vooral in het teken van het maken en afronden van het technisch ontwerp, waarin het hele gebouw van binnen tot in de kleinste details is uitgewerkt, en de Europese aanbesteding voor de aannemer.

Aanpassingen in het ontwerp
Het heeft een flinke periode gekost om tot een definitief ontwerp te komen. Interne aanpassingen waren onder meer nodig als gevolg van de pandemie en verdere aangescherpte regels vanuit de overheid voor nieuwbouw. Maar ook door veranderingen in de samenleving die niet alleen invloed hebben op het politiewerk, maar ook op de veiligheid in en rondom politiepanden.

Eenheidsbureau Politie
Beelden / Artist Impressie © cepezed

 

Meekijken en -denken politiemedewerkers
Vanuit een zogenoemde klankbordgroep keken politiemedewerkers kritisch mee met alle plannen. In deze klankbordgroep namen medewerkers deel uit alle diensten die in het toekomstige pand worden gehuisvest. Ook de ondernemingsraad was hierin vertegenwoordigd. Ook leverde een groot aantal collega’s via diverse gebruikersgroepen input vanuit de verschillende werkprocessen.

De rol van de klankbordgroep was belangrijk in het hele traject. Op initiatief van een medewerker werd bijvoorbeeld onderzocht of het mogelijk was het nabijgelegen leegstaande politiepand in de Wegastraat om te bouwen tot een parkeergarage. Dit bleek haalbaar en gaat gebeuren. Verder leidden de medewerkersparticipatie en overleg met de diensten onder meer tot aanpassingen bij het cellencomplex en de huisvesting van de Afdeling Bewaken en Beveiligen (ABB).