Alexiatunnel winnaar van de Hilversumse Architectuurprijs

De vakjury van de Hilversumse Architectuurprijs koos op 20 april unaniem voor de Alexiatunnel in Hilversum. A&E Architecten tekende voor het ontwerp in samenwerking met POSAD/MAXWAN. BAM Infra Nederland was verantwoordelijk voor de uitvoering. Door de aanleg van de Alexiatunnel is volgens de jury Hilversum beter bereikbaar, is er sprake van een flinke gebiedsverbetering en geeft de tunnel ruimte aan zowel de fiets als de auto.

De Alexiatunnel is onderdeel van het project HOV in ’t Gooi en maakt deel uit van de HOV-busverbinding tussen Huizen en Hilversum. En is de eerste dubbellaagse spooronderdoorgang van Nederland. Het bestaat uit een boven elkaar gelegen buis voor snelverkeer (auto’s) en langzaam verkeer (voetgangers en fietsers). Tijdens het ontwerpen en bouwen van deze onderdoorgang is er veel aandacht geweest voor detaillering, materiaalgebruik en sociale veiligheid.

Het is de achtste keer dat de Hilversumse Architectuurprijs is uitgereikt. Samen met onze opdrachtgevers de provincie Noord-Holland, ProRail en de gemeente Hilversum zijn we ontzettend trots op de prijs.

Een kwalitatief en functioneel ontwerp

De jury is zeer te spreken over de eenvoud en het kwaliteitsniveau van het ontwerp, de detaillering, de materiaalkeuze en de afwerking van het project. De jury benoemt de transformatie met het begrip 'stadschirurgie': een ingreep waarbij na een zorgvuldige analyse van een bestaande situatie met minimale maar intelligente middelen een zorgvuldige ingreep is uitgevoerd met als resultaat een functionele en ruimtelijke verbetering ten opzichte van de oude situatie.

David Vos, architect bij A&E Architecten: "Wij zijn trots op de enorme verbetering van de ruimtelijke kwaliteit in de omgeving waarin de Alexiatunnel als een vanzelfsprekendheid onderdeel vanuit maakt."

© Fotograaf Luuk Kramer / luchtfoto Marc Draak

Een bijzonder ontwerp- en bouwproces

In de conclusie van de jury zaten er ook grote complimenten voor het ontwerp- en bouwproces.

Een proces waarbij de opdrachtgevende partijen, ontwerpers en aannemer samen met de omwonenden gedurende lange tijd intensief betrokken waren. Gedurende de ontwerp- en uitvoeringsfase van dit project bleef men goed in gesprek met elkaar en de omgeving. De jury geeft aan dat de waardering voor de omwonenden voortkomt uit de wetenschap dat zij voldoende overtuigd waren van het belang en de kwaliteit van dit project ondanks de bouwhinder die bij een dergelijk groot project komt kijken.