Bouw Rotterdams Onderwijs- en Revalidatiecentrum (ROeR) bereikt hoogste punt

Aan de Hazelaarweg in Rotterdam Schiebroek realiseert BAM Bouw en Techniek – Integrale Projecten West in opdracht van de Gemeente Rotterdam het Rotterdams Onderwijs en Revalidatiecentrum (ROeR) voor stichting BOOR en Rijndam Revalidatie. 

Erik Fecken fotografie

De bouw is in volle gang. Op 14 april jl. bereikte de bouw het hoogste punt. Deze mijlpaal is feestelijk gevierd met alle bouwers, makers en toekomstige gebruikers van het nieuwe pand.

Het gebouw bestaat uit twee bouwlagen met een vloeroppervlak van ca. 13.500 m2. De 6 vleugels zijn verbonden aan een centrale corridor en bieden ruimte aan de volgende functies: onderwijs, revalidatiezorg, sportzalen en een therapiebad. Het is een multifunctioneel gebouw voor drie gebruikers: Mytylschool De Brug, Tyltylschool Rotterdam en Rijndam Revalidatie.

Op de bouwplaats wordt veel aandacht besteed aan veiligheid en welzijn van medewerkers en de omgeving. Daarnaast wordt continu geïnnoveerd om efficiënter te werken. Op dit project wordt de zogeheten Bimprinter ingezet om tekeningen vanuit BIM geautomatiseerd op ware grootte uit te tekenen op de betonvloer om de (scheidings)wanden, muren en deuren exact te positioneren. De BIMprinter is door Bewuste Bouwers aangemerkt als Best Practice.

Het project sleepte, naast een Best Practice, ook twee Goede Voorbeelden in de wacht van bewuste bouwers. Het gebouw  wordt gerealiseerd in een woonomgeving met veel spelende kinderen, daarom is gezocht naar een middel om de omgeving te waarschuwen voor de mogelijke gevaren van de bouwplaats. Dit heeft onder andere geresulteerd in de bebording ‘kinderen op bouwterrein’. André Hartkoorn (bouwplaatsmanager): “Een bouwplaats blijft altijd een aantrekkingskracht houden bij jongeren en zij zijn zich vaak niet bewust van de mogelijke gevaren. Binnen BAM worden ook veel initiatieven genomen op gebied van verantwoordelijk en duurzaam bouwen. Hartkoorn: “Om dit binnen onze organisatie en bij opdrachtgevers in beeld te brengen, is een A3-poster ontwikkeld. Hierop wordt visueel weergegeven waar wij als BAM voor staan en worden onze ambities inzichtelijk gemaakt.”

De bouw zal voor de zomer van 2024 klaar zijn. Met de start van het schooljaar ‘24/’25 wordt het gebouw in gebruik genomen.