Gemeente Zeist sluit meerjarige beheer- en onderhoudsovereenkomst met BAM

Zeist, 13 juni 2023 - BAM Bouw en Techniek – Gebouwservices Midden gaat in opdracht van de Gemeente Zeist het beheer en onderhoud uitvoeren aan de elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties voor 67 gebouwen in deze gemeente. Van gemeentehuis, wijkcentrum, sportzaal tot rioolgemalen.

Daarnaast zal BAM de gemeente ondersteunen in het waarmaken van de duurzame ambities en diverse objecten verduurzamen en aardgasvrij maken. 'De gemeentelijke organisatie heeft voor haar eigen bedrijfsvoering als doel energieneutraal te zijn in 2030 en, waar mogelijk, ook aardgasvrij.

Daarvoor tekenden Martin Lekkerkerker, Manager Afdeling Vastgoed Gemeente Zeist, en Ed Blom, directeur BAM Bouw en Techniek – Gebouwservices Midden onlangs de vierjarige prestatiegerichte onderhoudsovereenkomst.

Het contractteam is reeds gestart met de NEN 2767 inspecties om de condities van de installaties vast te stellen. BAM verwerkt de gegevens met behulp van BAM Building Analytics. BAM kan het energieverbruik verminderen, verspilling voorkomen en het comfort verbeteren door beschikbare data te analyseren en met behulp van verschillende algoritmes de gebouwen op een voorspellende wijze te onderhouden. Zo worden de panden van de Gemeente Zeist duurzaam en toekomstbestendig en gaan voorspellend onderhoud en innovatie hierbij hand in hand.

Duurzaamheid

De Gemeente Zeist heeft de afgelopen jaren al flinke stappen gemaakt in het verduurzamen van haar eigen vastgoed en bedrijfsvoering. Tussen 2013 en 2021 is het elektriciteitsverbruik met 20% gedaald en het gasverbruik met 60%, De samenwerking met BAM geeft een extra impuls aan de verduurzamingsopgave. BAM en de Gemeente Zeist hebben aanvullende afspraken gemaakt op het gebied van duurzaamheid. Van  het  aardgas  af  is  één.  Verduurzamen  kan  breder  en daarvoor zijn meerdere thema’s uitgewerkt waaraan samen invulling zal worden gegeven zoals CO2-uitstoot verlagen, Circulariteit, Klimaatadaptatie, Biodiversiteit en Veiligheid & Gezondheid en Maatschappelijke waarde. BAM geeft met dit project uitvoering aan haar strategie ‘Building a sustainable tomorrow’. 

Martin Lekkerkerker, Manager Afdeling Vastgoed Gemeente Zeist, en Ed Blom, directeur BAM Bouw en Techniek – Gebouwservices Midden
Martin Lekkerkerker, Manager Afdeling Vastgoed Gemeente Zeist, en Ed Blom, directeur BAM Bouw en Techniek – Gebouwservices Midden bekrachtigen de overeenkomst.