Ondertekening aannemingsovereenkomst uitbreiding De Violier

Brede School De Violier in Leek gaat uitbreiden. In juli 2023 wordt gestart met de uitbreiding die bestaat uit vier extra lokalen en een aantal nevenruimten. De opleverdatum van het project is eind mei 2024.

Ondertekening
Op dinsdag 20 juni is de aannemingsovereenkomst ondertekend door de opdrachtgever: de gemeente Westerkwartier en de opdrachtnemer: BAM Bouw en Techniek – Integrale Projecten Noord.

Wethouder Bé Schollema: 'Ik ben blij dat er gestart wordt met de uitbreiding van De Violier, zodat er straks weer voldoende ruimte is om onderwijs te bieden aan alle leerlingen'.  

Brede school De Violier staat in de nieuwbouwwijk Oostindië. Door een grote toestroom aan leerlingen is de behoefte ontstaan aan meer ruimte. Daarom is het uitbreidingsplan ontwikkeld. 

Ondertekening Violier
Foto v.l.n.r.: Wethouder Bé Schollema, Gemeente Westerkwartier en John Ottens, directeur BAM Bouw en Techniek - Integrale Projecten Noord