Hoogste punt nieuwe onderwijsgebouw Marga Klompé bereikt

Maandag 10 juli bereikte de bouw van het nieuwe onderwijsgebouw Marga Klompé het hoogste punt. Een belangrijke mijlpaal waar we bij stil staan. Het onderwijsgebouw is CO2-neutraal en wordt circulair gebouwd door BAM Bouw en Techniek. We nemen hiermee onze verantwoordelijkheid ten aanzien van de klimaatverandering. Tilburg University stelt daaraan zeer ambitieuze doelen en verankert duurzaamheid structureel in de bedrijfsvoering.

Hoogste punt TiU

Tilburg University is trots op haar groene campus en houdt tijdens de campusontwikkelingen rekening met het behoud van de groene uitstraling. Vicevoorzitter van het College van Bestuur Paulina Snijder zegt hierover: “Ik ben trots op onze groene en duurzame campus. We nemen onze verantwoordelijkheid op het gebied van klimaatverandering. Het CO2-neutrale onderwijsgebouw Marga Klompé is hier een mooi voorbeeld van.”

'We nemen onze verantwoordelijkheid op het gebied van klimaatverandering'. Vicevoorzitter van het College van Bestuur Paulina Snijder.

Update bouw

Momenteel wordt er op veel punten tegelijk, soms door meer dan tachtig bouwvakkers gewerkt. De ruwbouw van het gebouw is al ver gevorderd en ook de afbouw van het gebouw is inmiddels in volle gang. Het hoogste punt is bereikt en ligt op 21,1 meter vanaf de grond. Na de bouwvakperiode gaat de meeste aandacht uit naar het gebouw aansluiten op alle campusvoorzieningen, zoals elektriciteit, riolering en water. Als alles volgens plan blijft verlopen wordt het nieuwe onderwijsgebouw in het vierde kwartaal van 2023 opgeleverd en wordt het gebouw begin 2024 in gebruik genomen.

Hoogste punt TiU

Circulair bouwen

Duurzaamheid is een belangrijk thema bij Tilburg University, ook in de bedrijfsvoering. Een onderdeel  daarvan is nieuwe gebouwen zoveel mogelijk circulair bouwen. Een duidelijk voorbeeld daarvan tijdens deze bouw zijn de gevelstenen. De stenen worden niet gelijmd, maar opgehangen aan ankers. Op deze manier is de steen ook weer demontabel en her te gebruiken.

Op de vraag waar BAM trots op is, zegt directeur Jos Jammers van BAM Bouw en Techniek – Integrale Projecten Zuid: “BAM bouwt aan een duurzame toekomst waarbij we opdrachtgevers duurzaamheids- en levenscyclusoplossingen bieden. We zien een groeiende behoefte aan duurzaam bouwen en circulariteit om onze CO2-, grondstoffen en afvalvoetdruk verminderen. Het Marga Klompé Building is met een nagenoeg geheel herbruikbare houten draagconstructie en de herbruikbare natuurstenen gevelbekleding duurzaam en circulair.” 

'BAM bouwt aan een duurzame toekomst waarbij we opdrachtgevers duurzaamheids- en levenscyclusoplossingen bieden'. Jos Jammers, directeur BAM Bouw en Techniek – Integrale Projecten Zuid

 

Meer informatie over dit project op de projectsite van Tilburg University