Nieuwbouw SJG Weert kan beginnen

WEERT - Op 15 juli ondertekenden Henri Janssen van SJG Weert en Jos Jammers van BAM Bouw en Techniek de aannemingsovereenkomst voor de nieuwbouw van het ziekenhuis. Dat betekent dat in oktober de bouw van fase 1 start. De planning is dat fase 1 medio eerste helft van 2025 klaar is. Fase 2 moet in 2030 gereed zijn.

“We zijn blij dat we van start gaan”, zegt Will van Grimbergen, directeur Vastgoed bij SJG. “Nadat vorig jaar de bouwteamovereenkomst was getekend, zijn we druk aan de slag gegaan met de ontwerpfase, het vaststellen van eisen voor het technisch ontwerp en de offertes. Afgelopen mei was het technisch ontwerp gereed en inmiddels ligt de aannemingsovereenkomst er binnen onze gestelde financieringsmogelijkheden. De schop kan dus de grond in.”

“Met het ondertekenen van de aannemingsovereenkomst sluiten we een intensieve bouwteamfase af”, vervolgt Jos Jammers, directeur BAM Bouw en Techniek – Integrale Projecten Zuid. “De constructieve samenwerking met SJG en de adviseurs heeft het fundament gelegd voor de volgende fase. De voorbereidingen voor deze fase zijn in volle gang zodat we in oktober kunnen starten met de nieuwbouw.”

 

Ondertekening aannemingsovereenkomst SJG-BAM
Namens SJG Weert waren bij de ondertekening van de aannemingsovereenkomst aanwezig: bestuurders Gertjan Kamps en Henri Janssen, directeur vastgoed Will van Grimbergen, teammanager vastgoedontwikkeling Stan van Nieuwenhoven en projectmanagers Marjon Aendekerk-van Eert en Lise Naus. Namens BAM Bouw en Techniek - Integrale Projecten Zuid waren directeur Jos Jammers en commercieel manager Alexander Bastings bij de ondertekening.

Duurzaam ziekenhuis

“Deze nieuwbouw is geen luxe, maar noodzaak”, geeft Van Grimbergen aan. “Het bestaande gebouw is verouderd en veel te groot. Daarom wordt het nieuwe ziekenhuis een stuk compacter dan het huidige. Nu is de oppervlakte van SJG zo’n 35.000 vierkante meter. Het nieuwe ziekenhuis zal zo’n 20.000 vierkante meter zijn omdat we de ruimtes efficiënter gaan benutten en onze werkprocessen zo slim mogelijk uitvoeren. In het nieuwe ziekenhuis kan de patiënt straks naast hoogwaardige zorg ook rekenen op privacy en comfort. Door gebruik te maken van hernieuwbare energiebronnen kunnen we ultrazuinig omgaan met ons energieverbruik en voldoen we aan de meest actuele duurzaamheidseisen.”

Slim omgaan met ruimte

Het nieuwe ziekenhuis bestaat uit 5 lagen. Op de begane grond komen de spoedeisende hulp, de huisartsenpost, de intensive care, het priklaboratorium, de medische beeldvorming en de apotheek. De poliklinieken komen op de eerste etage. Op de tweede verdieping komen een vrouw-moeder-kind centrum en is er ruimte voor de dagbehandeling. De derde en vierde etage worden ingericht als beddenhuis oftewel de verpleegafdelingen. De vijfde verdieping is bedoeld voor technische installaties. Als in 2025 deze eerste bouwfase is voltooid, starten de voorbereidingen voor uitbreiding van het ziekenhuis aan de achterzijde (kant van de Boerhaavestraat). Hier moet ruimte komen voor het operatiecentrum, een aantal poliklinieken, de kantooromgeving en het restaurant.

Breed zorgaanbod blijft

Een kleiner ziekenhuis heeft geen gevolgen voor het zorgaanbod. “We hebben becijferd dat een gebouw van 20.000 vierkante meter voldoende is voor onze regio”, licht SJG-bestuurder Gertjan Kamps toe. “Door vele en grote veranderingen in de zorg liggen patiënten nu minder lang in het ziekenhuis dan vroeger. Steeds meer ingrepen gebeuren in dagbehandeling. Ook is er steeds meer zorg op afstand mogelijk door technologische ontwikkelingen en hoeven patiënten dus minder vaak naar het ziekenhuis. Daarnaast is de nieuwbouw zo ontworpen dat ingespeeld kan worden op krimp en groei. We behouden dus ons brede basispakket aan medische behandelingen en blijven prominente aandacht houden voor kwetsbare ouderen en mensen met kanker. De nieuwbouw draagt bij aan deze missie van SJG en is daarmee een prima volgende stap om ons mooie ziekenhuis toekomstbestendig te maken.”