Bouwplaats Berghaus van BAM presteert als beste in 2023

Bewuste Bouwers heeft de Best Presterende Bouwplaatsen van 2023 bekend gemaakt tijdens Bewuste Bouwers Boost 2024, gehouden op 29 januari in Kasteel Woerden.

Het project Berghaus van BAM Bouw en Techniek en BAM Wonen. kwam met een score van 8,5 als winnaar uit de bus.

Best presterende bouwplaats 2023

Ieder jaar zet Bewuste Bouwers de projecten met de hoogste auditcijfers in het zonnetje tijdens de kick-off van het nieuwe jaar, de Bewuste Bouwers BOOST.

De prijs voor Best Presterende Bouwplaatsen vormt een aanmoediging die aanzet tot hogere of betere prestaties bij deelnemers. De prijs voor Best Presterende Bouwplaatsen is enkele jaren geleden door Bewuste Bouwers in het leven geroepen als stimulans voor deelnemers om te streven naar hogere standaarden en betere prestaties. Stichting Bewuste Bouwers staat voor omgevingsmanagement, maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheid en veiligheid op de bouwplaats. Het werkt samen met een breed scala aan netwerkpartners.

Bouwplaats Berghaus behaalde met een 8,5 de hoogste score. Een voormalig kantoorgebouw, nabij het World Fashion Centre in Amsterdam-West, wordt her-ontwikkeld tot een gecombineerd kantoor-, woon- en werkconcept. De Best Practice op dit project betreft een pilot dat Bonneveld samen met BAM uitvoert om het grout door middel van een speciaal omgebouwde spoelunit uit te filteren om opnieuw te kunnen gebruiken. Dit resulteert in een grote besparing aan materiaal op, minder transportbewegingen en winst voor het milieu.