Circulair bouwen op Schiphol: BAM bouwt doorlaatpost uit sloopmateriaal

Afvalvrije ambities Schiphol krijgen concrete invulling

Op Schiphol is BAM Bouw en Techniek gestart met een duurzaam staaltje vakwerk: de bouw van een circulaire doorlaatpost. In de nieuwe doorlaatpost 90 worden personen en voertuigen door securitymedewerkers gecontroleerd. Het gebouw wordt gebouwd met materiaal uit de sloop van drie kantoorpanden en drie vrachtgebouwen op Schiphol. Hiermee is het ontwerp bijna volledig circulair, wat bijdraagt aan de doelstelling van Schiphol om in 2030 een luchthaven zonder restafval te zijn.

Doorlaatpost 90 schets

Artist Impression Doorlaatpost 90: Benthem Crouwel NACO Architects

Sloop en ontwerp hand in hand
In het ontwerp, van de hand van Benthem Crouwel NACO Architects en BAM Bouw en Techniek, zijn de vrijkomende sloopmaterialen leidend voor de materiaalkeuzes voor de bouw. In de nieuwe doorlaatpost krijgen bestaande staalconstructies, ramen, deuren, sanitair, keukens, ledverlichting en gevelbeplating een nieuwe plek. Hiermee is het ontwerp van de doorlaatpost, op basis van de Building Circularity Index (BCI) score, voor 68 procent circulair. De hoogst haalbare score is 80 procent.

Taco van Iersel, Manager Sustainability & Energymanagement bij Schiphol: “Wij hebben hoge circulaire ambities binnen Schiphol: in 2030 willen we volledig afvalvrij zijn. Dat vraagt ook om een andere manier van ontwerpen en bouwen. Bij verbouwingen en onderhoud op de luchthaven komt veel materiaal vrij en dat willen we zoveel mogelijk hergebruiken in andere projecten. Doorlaatpost 90 is daar een uniek voorbeeld van. De herkomst van de materialen en de losmaakbaarheid van het ontwerp maakt onze ambities concreet en laat zien wat er al mogelijk is.”

Doorlaatpost 90 werkzaamheden

Susanne IJsenbrandt, duurzaamheidsmanager BAM Bouw en Techniek: “Al aan het begin van de circulaire sloop is het ontwerpteam aangehaakt. Een belangrijk gegeven, omdat je zo in staat bent het ontwerp op de geoogste materialen af te stemmen. We zien vaak dat het ontwerp pas in een later stadium wordt aanbesteed. In dit geval is het gelijk op gegaan en kijken we enorm uit naar de volgende stap in de realisatie van deze nieuwe doorlaatpost. Met dit project geven wij nadrukkelijk uitvoering aan BAM’s strategie ‘Building a sustainable tomorrow’ met duurzaamheid als speerpunt.”

Materialen die niet worden hergebruikt bij de doorlaatpost hebben elders hun weg gevonden. Zo worden fietsenstallingen opnieuw gebruikt, komen kozijnen in nieuwbouwpanden terecht en krijgen kabelgoten een tweede leven. De totale dakbedekking zal worden verwerkt en daarvan wordt asfalt voor Rotterdam The Hague Airport gemaakt.

Staal Doorlaapost 90

Circulariteit op Schiphol 
Schiphol wil in 2030 een luchthaven zijn zonder restafval. De reststromen worden dan 100% hergebruikt of gerecycled, ook waar dat kan op het gebied van bouwen en onderhoud. Bij het slopen van oude gebouwen hergebruiken we zoveel mogelijk materiaal en bij gebruik van nieuwe materialen bouwen we circulair. De bron-gebouwen voor de doorlaatpost zijn stuk voor stuk uit elkaar gehaald en er werd bijgehouden welk materiaal waar zit en in welke staat het is. Om vervolgens door een architect beoordeeld en (her)gebruikt te worden in nieuwe ontwerpen. Schiphol stuurt met de circulaire ambities op het behoud van schaarse en reeds geproduceerde bouwproducten. Daarnaast heeft Schiphol ook oog voor het hergebruiken van bouwmaterialen. Een concreet voorbeeld daarvan is het eigen meng- en breekterrein, waar beton uit verbouwingen en onderhoud wordt vermalen tot nieuw beton of funderingsmateriaal.

Doorlaatpost 90 bouw