Het gloednieuwe Marga Klompé-gebouw: creativiteit, duurzaamheid en oog voor de omgeving

Op 29 januari 2024 nam Tilburg University met veel trots het Marga Klompé-gebouw in gebruik. Vanaf dat moment wordt er in de collegezalen en op de studiewerkplekken ruimte geboden aan zo’n 1.000 studenten. Er zijn 14 collegezalen te vinden, waarvan de grootste plaats heeft voor 450 mensen. We kijken met plezier uit naar de inspiratie en creativiteit die dit gloednieuwe, door BAM Bouw en Techniek gerealiseerd gebouw aan studenten en medewerkers gaat bieden.

Grondwater als verwarmer en verkoeler

Bij het ontwerp en de bouw hebben duurzaamheid en circulariteit bovenaan gestaan. Het resultaat is een bijna volledig circulair onderwijsgebouw met oog voor omgeving en natuur. De gebouwgebonden installaties maken vrijwel volledig gebruik van elektriciteit uit zonnepanelen. Daarnaast wordt het gebouw verwarmd en gekoeld met lucht. Er wordt geen gebruikgemaakt van gas of stadsverwarming, maar van de Warmte Koude Opslag, warmteterugwinning en elektriciteit. Een Warmte Koude Opslag zorgt ervoor dat de warmte en koude wordt opgeslagen in de bodem buiten het gebouw. In de zomer wordt de koude uit de bodem gehaald en in het gebouw gebruikt om het te verkoelen. In de winter wordt de warmte uit de bodem gehaald om het gebouw met gebruikmaking van een warmtepomp te verwarmen

Isoleren met je oude spijkerbroek

Om de warmte en kou zoveel mogelijk vast te houden, wordt er uiteraard gebruikgemaakt van isolatie. De isolatie in het Marga Klompé-gebouw is echter heel bijzonder: een deel is gemaakt van gerecyclede spijkerbroeken. Kledingafval dat voorheen verbrand zou worden, wordt gebruikt voor het creëren van katoenisolatie. Het is niet alleen een circulaire manier om je gebouw te isoleren, maar het blijkt ook een uitstekende manier te zijn om de akoestiek in het gebouw te verbeteren. 

Montage met oog op de toekomst

Het gebouw bestaat bijna volledig uit een houten hoofd-draagconstructie. Hout is goed herbruikbaar, is een hernieuwbaar materiaal, het vergt minder energie om te produceren dan staal en beton en heeft daardoor een aanzienlijk lagere CO2-uitstoot. Waar mogelijk zijn de houten delen geschroefd in plaats van gelijmd, zodat deze in de toekomst een andere bestemming zouden kunnen krijgen. Ook de gevel is demontabel en daardoor herbruikbaar: in plaats van verlijmen, is er gekozen voor montage op ankers. 

Bouwen en ontwerpen met oog voor flora en fauna

Zowel tijdens het bouwproces als met het ontwerp is rekening gehouden met de natuur en de omliggende omgeving. Zo is er zo min mogelijk gebruikgemaakt van bouwverlichting, zodat flora en fauna niet verstoord worden. Ook hebben alle bouwhekken onder een vrije doorloopruimte van 15 centimeter gehad, zodat dieren dit pad konden blijven gebruiken om zich tussen bos en campus te verplaatsen. In samenwerking met een ecoloog en landschapsarchitect is het omliggende terrein zo ontworpen dat er een zo natuurlijk mogelijke habitat voor de flora en fauna in het gebied wordt geboden. Er wordt gezorgd voor een waterrijk natuurgebied met zo natuurlijk mogelijke foerageergebieden, waarin dieren voedsel kunnen zoeken en vinden. Daarnaast biedt het terrein een brug tussen het Warandebos en de Groene Zoom, die zich uitstrekt tot het centrum van Tilburg. De beplanting heeft geen bewatering nodig, maar leeft van de natuurlijke neerslag op het terrein. Bovendien wordt hemelwater van het dak niet geloosd in het riool, maar wordt dit teruggeven aan de omgeving door middel van een wadi (Water Afvoer Drainage en Infiltratie). 

We kijken ernaar uit om te zien hoe het Marga Klompé-gebouw zal schitteren door de verschillende seizoenen heen, op de mooie groene campus.

Bron: Met toestemming van Tilburg University Magazine doorgeplaatst. (origineel The brand-new Marga Klompé building: Creativeness, sustainability, and an eye for the environment | Tilburg University