Raamovereenkomst voor bouwkundig onderhoud en herstel procesgebouwen in Brabant Zuidoost.

Raamovereenkomst Enexis

Eindhoven, 21 maart 2024 - Enexis Netbeheer contracteert BAM via een raamovereenkomst. BAM Bouw en Techniek – Gebouwservices is verantwoordelijk voor de bouwkundig onderhoud en herstel van ruim 4000 objecten (elektro- en gasstations) in 20 gemeenten in de regio Eindhoven. 

De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit diverse bouwkundige werkzaamheden (zoals vloeren, wanden, plafond, deuren, hang- en sluitwerk, gevel e.d.), schilderwerkzaamheden, dak werkzaamheden, terreinwerkzaamheden en werkzaamheden aan hekwerken. Daarnaast behoort het opvolgen en uitvoeren van herstelwerkzaamheden na calamiteiten tot de scope.

De raamovereenkomst bouwkundig onderhoud en herstel procesgebouwen heeft een initiële looptijd van zes (6) jaar met de mogelijkheid voor Enexis Netbeheer om éénzijdig tegen gelijkblijvende voorwaarden drie (3) keer te verlengen voor een duur van twee (2) jaar. De ingangsdatum voor de Raamovereenkomst is 1 januari 2024 met een implementatieperiode tot 1 april 2024.

Enexis Netbeheer brengt met de aanbesteding van het onderhoud en herstel ook de mogelijk kleinschalige en kortlopende projectmatige verbouwingen en/of uitbreidingen van de procesgebouwen onder in de te sluiten raamovereenkomst

Passende ambities

Enexis heeft als netbeheerder een centrale rol in de energievoorziening en een regionaal monopolie op het aanleggen en beheren van energienetten. De maatschappelijke taak van Enexis reflecteert zich in de kernwoorden betrouwbaar, betaalbaar, klantgericht en duurzaam. Deze sluiten naadloos aan op de waarden van BAM; duurzaam, inclusief, betrouwbaar, eigenaarschap en samenwerkend.

Maatschappelijk verantwoord

In de transitie naar een duurzame samenleving willen zowel Enexis Netbeheer als BAM Bouw en Techniek haar verantwoordelijkheid nemen en leiderschap tonen op het gebied van duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Zij leveren zo een bijdrage aan de Social Development Goals (SDG’s). Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) is voor Enexis Netbeheer een belangrijk instrument.

BAM’s duurzaamheidsdoelen sluiten aan bij het inkoopbeleid van Enexis Netbeheer. BAM werkt aan een relatieve vermindering van eigen CO2-emissies met 50% in 2030. Daartoe zet BAM bij haar werkzaamheden voor Enexis Netbeheer elektrisch materieel in en werkt het samen met regionale partijen en leveranciers. Daarnaast werkt BAM aan 100% hergebruik of recycling van bouwafval.