Rijksuniversiteit Groningen start grootschalige vervangingsoperatie naar slimme LED-verlichting

BAM Bouw en Techniek start medio 2024 bij Medische Wetenschappen en KVI

Groningen, 19 maart 2024 – De Rijksuniversiteit Groningen gaat aan de slag met een grootschalig project om alle niet-energiezuinige binnenverlichting in haar gebouwen te vervangen. Verouderde lichtbronnen en armaturen worden vervangen door slimme en zuinige LED-verlichtingssystemen. In de komende jaren zullen ongeveer 40.000 armaturen worden vernieuwd. In combinatie met een daglichtafhankelijke regeling en een bewegingsmelder kan de energiebesparing voor de universiteit flink oplopen. Bovendien zal het gebruiksgemak en comfort voor de medewerkers en studenten verbeterd worden. De vervangingsoperatie wordt uitgevoerd door BAM Bouw en Techniek en start vanaf het tweede kwartaal van 2024.

LED RUG BAM Bouw en Techniek

“Het wordt helaas geen kwestie van oud peertje eruit halen en een nieuw peertje erin draaien,” benadrukt Marten Vellema, werkzaam bij de Vastgoedorganisatie van de RUG. "We vervangen het gehele armatuur en die worden vervolgens gegroepeerd aangesloten. Tevens worden in veel gevallen de lichtschakeling vervangen door het toepassen van sensoren. Hoewel de vervanging op sommige locaties eenvoudig en soepel zal verlopen, zal op andere locaties het plafond volledig geopend moeten worden en zal een deel van de bedrading opnieuw moeten worden aangelegd. Uiteraard proberen we de eventuele overlast voor de gebruikers tot een minimum te beperken."

Slimme verlichting

Het toevoegen van sensoren aan de verlichting resulteert in een intelligenter systeem. Dankzij deze sensoren brandt het licht alleen waar en wanneer het nodig is. Bovendien zal de lichtsterkte automatisch worden aangepast, afhankelijk van factoren zoals de hoeveelheid licht in de ruimte en het type gebruik. Dezelfde sensoren kunnen in de toekomst ook bijdragen aan andere slimme toepassingen, zoals slimmere ventilatie of het vergaren van parameters in gebouwen. Hiervoor loopt binnen de universiteit een project voor Smart Buildings.

Afhankelijk van de huidige, oude verlichting die ter plaatse wordt vervangen, verwacht de RUG op termijn 50-80% minder energie voor verlichting te verbruiken.

Europese aanbesteding

De afgelopen periode is via een Europese aanbesteding de opdracht gegund aan BAM Bouw en Techniek. Zij zullen namens de RUG in enkele jaren tijd ongeveer 40.000 armaturen gaan vervangen en daarna gedurende de volgende tien jaar voor de universiteit gaan onderhouden. 

BAM Bouw en Techniek, die dit project uitvoert in samenwerking met verlichtingspartner Maas & Hagoort, kiest ervoor om de verlichting te voorzien van een draadloos schakelsysteem. “Dit heeft als voordeel dat we het aantal werkzaamheden in de diverse ruimtes van de RUG-locaties beperken. Met het gekozen systeem creëren wij comfortabele techniek en is de RUG klaar voor de toekomst,” aldus Simon Wijbenga, projectleider bij BAM. 

Planning

Als eerste worden RUG-gebouwen aangepakt waar de meeste winst valt te behalen of waar de verlichting het hoogst nodig aan vervanging toe is, zoals het complex bij Medische Wetenschappen en bij KVI. Bij het bepalen van de prioritering is gebruikgemaakt van de energiestrategielabels die de RUG aan alle gebouwen heeft gekoppeld. Hierbij worden gebouwen niet meegenomen die recent al zijn omgezet naar de juiste LED-verlichtingssystemen of gebouwen waar grootschalige onderhouds- of renovatieprojecten al zijn ingepland of gebouwen die de RUG wil afstoten. Alle overige binnenverlichting wordt universiteitsbreed in enkele jaren vervangen. Dit zal in afstemming met de gebouwbeheerders worden opgepakt. Een gedetailleerde planning volgt later.