Winnaars Digital Awards 2023 BAM Bouw en Techniek bekend

Door in alle bouwfasen bewust in te zetten op digitalisering kunnen wij veilige, duurzame en winstgevende projecten blijven ontwikkelen, onderhouden en bouwen. Vele collega’s zijn hiermee bezig. En daar zijn wij ontzettend trots op. Door de uitreiking van jaarlijkse Digital Awards geven wij collega’s de waardering en erkenning voor het toepassen van digitalisering in hun dagelijkse werk. Bovendien biedt het collega’s de gelegenheid om te laten zien welke gave digitale tools zij gebruiken om hun werk efficiënter en sneller te kunnen doen.  

Digital Award 2023

De winnaars van BAM Bouw en Techniek: 

1.    Projecten A/ B  

Segmentwinnaar: Calculatiefase - Eleven Square cluster Drie. 4D planningssimulatie is ingezet om alle stakeholders op een snelle manier inzicht te geven in de het algemeen tijdschema, bouwmethodiek en daarbij behorende logistiek. De 3D-modellen van de adviseurs zijn als basis gebruikt om calculatiehoeveelheden uit te herleiden. Voor een aantal onderdelen is in de tenderfase informatie op maat verstrekt aan de onderaannemers met als doel betere en éénduidige offertes te ontvangen. 

‘Vooral samenwerken geeft kracht’ Robbert Buts, calculator Bouwkunde 

2.    Projecten C/D/E 

Segmentwinnaar: Onderhoud Vestingwerken Maastricht. Schakel en Schrale Maastricht, onderdeel van BAM Bouw en Techniek – Integrale Projecten Zuid, innoveert succesvol in het onderhoud en de restauratie van Maastrichtse stadsmuren. Onze geavanceerde 3D-viewer, na een jaar ontwikkeling, integreert drone- en statische scans met gedetailleerde metadata. Ontdek hoe deze unieke tool gebreken classificeert en het Meerjarig Onderhoudsplan optimaliseert, met potentie voor bredere toepassing. Een verhaal van erfgoedbehoud, bouwinnovatie en efficiëntie. 

‘Kijk over je eigen horizon, samenwerken is belangrijk’ Ivo Spanjaard, Proces specialist 

3.    Business Excellence 

Segmentwinnaar: BAM Modeller. BAM Modeller, ontwikkeld door de werkgroep Digitalisering, Automatisering en Parametrisch (DAP) bij BAM Advies & Engineering, transformeert het 3D-modelleringsproces. In de nieuwe aanpak wordt de constructie efficiënt in een Excel-template opgebouwd, ter vervanging van handmatige stappen. Met één klik wordt het model geanalyseerd in diverse softwarepakketten. Deze verbetering versnelt het proces en minimaliseert fouten. Voorbeelden van succesvolle projecten zijn de Smart-Tower, project 2GW en Sax. 

 ‘Engineer beter en sneller met behulp van standaardisering en automatisering’ Pascal Martens, Constructeur 

4.  Klein team/ Individueel 

Segmentwinnaar- Luuk Moonen; kartrekker digitalisering Schiphol . Luuk Moonen is de aanjager van het thema 'Digitalisering' in het raamcontract dat wij met Schiphol hebben gesloten sinds 2019. Hij verbindt BAM met onze opdrachtgever over de as van digital en innovatie. Luuk Moonen is als manager contractbeheersing en digital de kartrekker van het team dat invulling geeft aan deze doelstelling namens BAM Bouw en Techniek. Hij heeft met zijn team een integrale roadmap ontwikkeld samen met Schiphol waarin wij als BAM, Schiphol in staat stellen hun assetdata op orde te krijgen en onszelf structureel verder ontwikkelen in datagedreven werken op het gebied van assetmanagement. Zo communiceert ons onderhoudsmanagementsysteem live met Schiphol en delen wij real-time assetdata met onze klant. 

Zo’n klus doe je nooit alleen, dat is altijd teamwork’ Luuk Moonen, manager Procesbeheersing 

De winnaars zijn nu genomineerd voor de BAM Nederland-brede awards. Tijdens de landelijke uitreiking op 2 april 2024 nemen onze winnaars het nog eenmaal op tegen de categoriewinnaars van de segmenten Infra, Specials en Residential en pitchen zij voor de felbegeerde BAM NL Digital Awards. 

Een kleine impressie van de bijeenkomst.