Onze aanpak

Dit project bestaat voor BAM niet alleen uit realiseren van het pand inclusief installaties maar ook het uitwerken van het detailontwerp en het uitvoeren van beheer en onderhoud. Deze samenstelling zorgt voor een maximale benutting van ons potentieel en inzet van kennis.

Integraal

Onze aanpak kenmerkt zich door het samenstellen van een integraal BAM-team aangevuld met betrouwbare marktpartijen en onderaannemers. Deze constructie bevordert de open samenwerking en zorgt er ook voor dat alle uitdagingen integraal worden benaderd en opgelost. Het centrale punt in deze samenwerking is het integrale Bouwwerk Informatie Model (BIM) waar alle kennis en kunde samenkomt.

Veiligheid

In al onze processen staat het thema veiligheid centraal, dat begint bij het digitaal uitwerken van het gebouwontwerp. Indien er tijdens de uitwerking een mogelijk risico wordt geconstateerd wordt deze vastgelegd, besproken en indien nodig van beheersmaatregelen voorzien. Deze data draagt bij aan het opstellen van het veiligheidsmodel dat wordt gebruikt voor diverse analyses en beschouwingen om de veiligheidsbewustzijn iedere dag te vergroten. Daarnaast zal het veiligheidsmodel dagelijks worden gebruikt om medewerkers op de bouwplaats te informeren over de komende werkzaamheden en bijbehorende risico’s.

LEAN

Tijdens de realisatie passen wij de LEAN methodiek toe voor het uitwerken van de planning maar ook voor het constant onder de aandacht brengen van zaken omtrent veiligheid. Samen met partners en onderaannemers bespreken we potentiele risico’s en worden beheersmaatregelen genomen. Doel van deze samenwerking is dat iedereen actief deelneemt in het creëren van een veiligheidscultuur.

Voorspelbare prestaties

Een andere belangrijke pijler is kwaliteitsborging. Door het combineren van diverse software applicaties zoals Relatics en Keurix gecombineerd met vakmanschap van onze specialisten ontstaat een omgeving waarbij de kwaliteit van halffabricaten en eindproducten wordt gemonitord. Op deze wijze borgen we de kwaliteit die de klant verwacht en leveren we voorspelbare prestaties.

Het ontwerp van Canon Production Printing

Het ontwerp van Canon Production Printing