Duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen betekent bij BAM Advies & Engineering zoeken naar kansen. Naar ultieme mogelijkheden om én een inspirerend gebouw te realiseren én een product op te leveren waarin duurzaamheidsaspecten als energie, landschap en ecologie, materialen en milieubeleid volledig zijn meegenomen.

Niet alleen onze vakdisciplines zijn ervan overtuigd dat milieulasten steeds verder verminderd kunnen worden, dat geldt ook voor onze collega’s in de regio’s.  Ondertussen is er met producenten, partners en leveranciers overleg over de recyclebaarheid van de materialen, zodat een circulaire economie steeds dichterbij komt. En tijdens het bouwproces staat dankzij duidelijke maatregelen, duurzaamheid eveneens centraal. Duurzaamheid gaat verder dan BREEAM, LEED, Green Calc+, GPR Gebouw. Duurzaam bouwen zit in onze genen. Een aantal marktpartijen weet dat al. En u nu ook.