Beheren en Exploiteren

Meer dan ontwikkelen en realiseren

BAM Energy Systems doet graag meer dan alleen het ontwikkelen en realiseren van gezonde en energiezuinige gebouwen. Wij beheren en exploiteren ook installaties en gebouwbeheersystemen. Door onze integrale aanpak zorgen wij voor een efficiënte bedrijfsvoering van uw innovatieve CO2-vrije energiesystemen én voor energiebesparende maatregelen tijdens de exploitatieperiode. Of het nu gaat om warmte- en koude voorzieningen, gebouw gebonden installaties, zonnepanelen, we garanderen u steeds een comfortabel en gezond binnenklimaat. En dat gaat verder dan alleen het in stand houden van duurzame installaties. Dit is het resultaat van voortdurend monitoren van de systemen. Op basis van energiemonitoring hebben wij inzicht in het energetische functioneren van uw gebouw en installaties. Dit inzicht biedt óns de mogelijkheid om afwijkingen snel te signaleren, te analyseren en te herstellen. En garandeert ú een gezonde leef- en werkomgeving.

Prestaties en garanties

Naast monitoren, bewaken van prestaties van de installaties, bieden wij u tijdens de exploitatieperiode van uw gebouw jaarlijks een energierapport met feiten over energieverbruik, adviezen over energiebesparende maatregelen en terugverdientijd én verzorgen voor u energie inkoop. Maar we bieden u nog veel meer ...

Gebouwscans

Op basis van een grondig locatie onderzoek en analyse van uw energiegebruik, adviseren wij u over de mogelijkheden om energie te besparen. Afhankelijk van de specifieke situatie en uw wensen, voeren we dit onderzoek uit als quick-scan of als uitgebreide gebouwscan. Naast een analyse van de installaties, onderzoeken we ook de bouwkundige onderdelen van uw gebouw.

De resultaten van deze scans leggen we vast in een rapportage. Hierin presenteren wij u concrete besparingsmaatregelen, bijbehorende investeringen, energiereductie én de terugverdientijd. Met deze informatie kunt u zelf snel bepalen welke maatregelen u wilt laten uitvoeren om de duurzaamheid en dus het rendement van uw vastgoed te vergroten.

Energiemonitoring

Periodieke energiemonitoring geeft u gedetailleerd inzicht in het energetisch functioneren van uw gebouw en installaties. Met behulp van SkySpark inventariseren wij diverse relevante parameters. En vertalen de verkregen data in concrete informatie. Informatie over afwijkingen of vreemde patronen in de systemen en installaties en de oorzaken hiervan. Vervolgens adviseren wij u bijvoorbeeld over aanpassingen in regelstrategie en optimalisaties. Zo gaan we energieverspilling tegen en garanderen u hiermee een duurzaam en comfortabel binnenklimaat.

Prestatiebewaking

Veel eigenaren en gebruikers van vastgoed staan eigenlijk niet stil bij het gebruik en verbruik van energie. Pas na de ontvangst van hoge energierekeningen wordt de vraag gesteld: ‘kan dit niet goedkoper en duurzamer?’. BAM Energy Systems wacht niet op de energienota. Realtime en proactief bewaken wij de prestaties van uw energiesysteem en uw gebouw. Daarvoor hebben we met elkaar al de benodigde KPI’s (Key Performance Indicatoren) vastgesteld.

Energie Prestatie Advies voor Utiliteitsgebouwen (EPA-U)

Sinds 2008 is in Nederland de Europese richtlijn 2002/91/EC ingevoerd. Deze richtlijn kent als eis dat bij aan- of verkoop en verhuur van een gebouw een energiecertificaat moet worden overlegd.

Het energiecertificaat geeft inzicht in de energiezuinigheid van een gebouw. Label A staat voor zeer energiezuinig terwijl een gebouw met label G zeer onzuinig is. Met dit label krijgt u ook een indicatie van de aan het gebouw gerelateerde milieubelasting en energielasten. Overigens, vanaf 2023 is er in Nederland geen enkel kantoorgebouw meer met een energielabel slechter dan C. Kantoren met label D tot en met G mogen dan niet meer gebruikt worden.

BAM Energy Systems is gecertificeerd om deze EPA-onderzoeken uit te voeren en EPA-U certificaten af te geven. Wij stellen hiervoor een maatwerkadvies op waarmee we u inzicht geven in de mogelijke energie- en kostenbesparende maatregelen. En presenteren u in dit advies de investeringen, energiereductie, terugverdientijd en de invloed op het energielabel. Ons EPA-advies stelt u in staat om snel de goede keuzes te maken over het laten realiseren van de door ons geadviseerde maatregelen.

EED energie-audit

Energy Efficiency Directive (EED) is een in 2012 opgestelde Europese richtlijn voor energieverbruik van bedrijven met meer dan 250 medewerkers of bedrijven met een jaaromzet van meer dan 50 miljoen euro met daarnaast een jaarlijks balanstotaal van meer dan 43 miljoen euro. Eén van de verplichtingen uit deze richtlijn is het eens per vier jaar uitvoeren van een energieaudit. BAM Energy Systems verzorgt deze audits en brengt voor u in kaart alle bestaande energiestromen, de belangrijkste factoren die het energieverbruik beïnvloeden, het energiebesparingspotentieel van uw onderneming en de mogelijke kosteneffectieve energiebesparingsmaatregelen.

Energie inkoop

Met de liberalisering van de energiemarkt groeide het aantal aanbieders en contractvormen voor de inkoop van duurzame energie. En hebben we te maken met het continu fluctueren van energieprijzen. Een partner die u voorziet van een contract op maat en in staat is om energie op het juiste moment in te kopen, biedt u de kans fors op energie te besparen. Wij zijn die partner. Onze specialisten volgen de duurzame energiemarkt op de voet. En kunnen voor u een belangrijke rol spelen in het realiseren van inkoopvoordelen als het u om duurzame energie gaat.

Smart grids

Zonnepanelen op het dak, warmte- en koude voorzieningen, duurzame installaties zijn decentrale energiebronnen waarmee eigenaren, gebruikers en huurders van woningen en gebouwen niet alleen voorzien in hun eigen energiebehoefte, maar ook bijvoorbeeld overtollige stroom kunnen opslaan of weer kunnen ‘teruggeven’ aan het elektriciteitsnet. Smart grids stemmen het aanbod van decentraal opgewekte energie op een slimme manier af op de vraag naar energie. Op die manier kan lokaal opgewekte energie vaak heel dichtbij weer op verschillende momenten en plaatsen gebruikt worden. En kun je als eigenaar van een woning of gebouw ‘verdienen’ aan het ‘teruggeven’ van zelfopgewekte energie aan het net. Meer weten over dit innovatieve concept? Neem contact met ons op.

WELL Building Standard certificaat

We ontwikkelen ‘producten’ die de prestaties van een gebouw meten, waardoor we de beschikking krijgen over de voor exploitatie relevante data. Een goed voorbeeld hiervan is WELL Building Standard. Met dit certificeringssysteem meten, certificeren en monitoren we de gebouwkenmerken die van invloed zijn op de gezondheid en welzijn van de gebruikers. Denk hierbij aan de kwaliteit van lucht, water, licht, gezondheid en welzijn. Met WELL Building Standard zetten we in op een duurzame, gezonde werk- en leefomgeving en realiseren hiermee een hogere productiviteit van het arbeidskapitaal: een gebouw vol energie.

Blijvend rendement

Kortom, wij bieden u een ‘single-point-of-contact’ én een partner die alle aspecten van ontwikkelen, ontwerpen, realiseren en exploiteren van energiezuinige en duurzame gebouwen, woningen en systemen, in huis heeft. Een partner die weet wat nodig is om het maximale uit uw exploitatie van duurzame systemen te halen. Met als resultaat: een gebouw vol energie, minder storingen en minder