Wat beweegt onze klanten?

Alles voor het primaire proces

Hoezeer de werelden van onze klanten ook uiteenlopen, één ding hebben ze gemeen. Het productieproces is leidend. Of het nu gaat om een olieraffinaderij of een afvalverwerkingsbedrijf. Om een ontwikkelaar van medicijnen of een producent van computerchips. Vaak is het productieproces complex en continu. Dat betekent dat storingen funest zijn. En gaat er iets mis, dan moet snel duidelijk zijn waar de storing zit en hoe dit opgelost kan worden. Of welk noodscenario voorhanden is om de productie draaiende te houden. Dit vraagt om specifieke kennis en ervaring in Elektro-  en instrumentatie techniek in onder meer ATEX omgeving en een 24/7 storingsdienst. Een ander belangrijk aspect dat deze bedrijven gemeen hebben, is het beheersbaar houden van de kosten. Elke technische oplossing of aanpassing moet uitzicht bieden op een verlaging van de totale kosten.

Respect voor de omgeving

Als het om veiligheid gaat gelden bij al deze bedrijven – naast de reguliere veiligheidsregels – speciale protocollen. Denk aan voorschriften en gedragsregels rond voedselveiligheid, explosiegevaar en giftige gassen. Bij farmaceuten en high tech bedrijven komt hier nog bij dat installatie- en onderhoudswerkzaamheden mogelijk in cleanrooms uitgevoerd moeten worden. Niet alleen onze werkzaamheden zelf vragen dus om hoogstaande technische kwaliteiten. De omgeving waarin ze plaatsvinden, maakt het extra complex. Daarom is specifieke kennis van het productieproces van onze klanten - maar zeker ook van de hieraan gekoppelde risico’s - van groot belang. Het zorgvuldig naleven van de  regelgeving, processen en procedures van onze klanten staat dan ook aan de basis van alles wat wij doen.