Producten

Waterleidingsprinklers

BAM Bouw en Techniek heeft in samenwerking met TU-Delft, Brandweer Nederland en leverancier VSH een waterleidingsprinkler ontwikkeld die prijstechnisch interessant is, eenvoudig is te installeren maar bovenal een betrouwbare oplossing biedt.

De waterleidingsprinklers worden aangesloten op het waterleidingwerk dat in iedere woning in Nederland aanwezig is.

Bij een beginnende brand zal de glazen ‘bulb’ kapot springen en wordt het water over de brandhaard verspreid. Alleen sprinklers die door de brand zijn geactiveerd komen in actie, zodat waterschade zoveel mogelijk wordt beperkt. De selectieve inzetbaarheid maakt een waterleidingsprinkler tot een effectieve vorm van brandbeveiliging. Binnen luttele seconden zal de beginnende brand worden gecontroleerd. U heeft de gelegenheid om uw woning veilig te verlaten terwijl de waterleidingsprinklers de brand verder controleren.

Website Waterleidingsprinklers

Kleine blusmiddelen

Bij brandpreventie wordt vaak direct gedacht aan kleine blusmiddelen. Dit komt doordat dit de bekendste middelen zijn om een brand te beperken. Denk hierbij aan: blussers, branddekens, brandslanghaspels en droge blusleidingen.

Deze middelen worden vaak gebruik voor de eerste behoefte en zijn daarnaast wettelijk verplicht. Belangrijkste reden hiervoor is dat de kans om te vluchten door deze blusmiddelen wordt vergroot.

Fire Protection kan voor u een (implementatie)plan maken met een sterke focus op uw wensen en behoeften. Daarnaast beschikt Fire Protection over een eigen productassortiment. Deze (en andere) blusmiddelen kan Fire Protection zowel leveren als monteren.  

Brandmeld- en ontruimingsinstallaties

Wilt u dat er snel hulpdiensten bij een brand aanwezig zijn en dat deze dan ook direct weten waar de brand zich bevindt, dan is een brandmeldinstallatie de oplossing. 

Deze installatie bestaat uit een samenspel van rookmelders en/of thermische melders en alarmgevers. Door een brandmeldinstallatie kan men op tijd evacueren via veilige vluchtroutes en de plek van de brand is snel duidelijk. Fire Protection is dealer van Esser en Siemens brandmeldproducten. 

Het primaire doel van een ontruimingsalarminstallatie is het beschermen van de levens van mensen. Deze installatie bestaat uit basisapparatuur met luidsprekers en handmelders. Bij brand worden de desbetreffende afdelingen en de risicolopende omgeving ontruimd.

Het voordeel van dit systeem is dat men op tijd gewaarschuwd wordt wanneer er brand is. Hierdoor is er tijd om te kunnen evacueren. 

Fire Protection levert maatwerk in het ontwerp, de levering, montage en het onderhoud. 

Lage druk watermistsystemen

Watermistsystemen zijn geschikt voor kantoren, winkels en openbare ruimtes: een prima alternatief voor de gangbare sprinklerinstallaties. Door een combinatie van koelen en verstikken is de brand snel onder controle. Watermistsystemen gebruiken weinig water, zodat de waterschade minimaal is. Dat betekent dat uw kostbare apparatuur in veel gevallen gespaard blijft.

Fire Protection ontwerpt, levert en monteert  watermistsystemen onder lage druk. Deze vorm van brandbeveiliging heeft veel voordelen; materialen zoals leidingen zijn minder kostbaar en het systeem is eenvoudig aan te leggen. Daardoor zijn de kosten van aanleg en onderhoud aanzienlijk lager dan bij sprinklerinstallaties en hoge druk watermistsystemen. U bespaart al gauw zo’n 20 procent op de installatiekosten.

Fire Protection is dealer van het EconAqua watermistsysteem.

Sprinklersystemen

Dit is de meest bekende manier om een brand te beheersen dan wel te blussen. De installatie maakt gebruik van sproeikoppen (sprinklers) aan het dak of plafond die bij een bepaalde temperatuur water gaan sproeien. 

Doordat de sprinklers al bij een beginnende brand in werking treden, wordt de brand vaak goed onder controle gehouden en omdat ze zeer lokaal werken, blijft de omvang van de waterschade veroorzaakt door het blussen beperkt.

Fire Protection heeft bovenstaande expertise, en de kennis hiervan, al meer dan 50 jaar in huis. Deze jarenlange ervaring heeft ervoor gezorgd dat er verschillende (op maat gemaakte) soorten sprinklersystemen zijn binnen Fire Protection:
- Pre-action, bijvoorbeeld voor datacenters;
- Droge systemen, bijvoorbeeld bij vorst gevaar;
- Deluge systemen, bijvoorbeeld bij industriële toepassingen.

Schuimblussystemen

Deze systemen zijn een zeer bijzondere expertise van Fire Protection. Deze worden voornamelijk geïnstalleerd bij tunnels, opslag en opslag van gevaarlijke stoffen. 

Er zijn verschillende soorten schuimblussystemen:
- Automatische systemen zoals gebruikt wordt in tunnels
- Bluskanonnen zoals ingezet bij de petrochemische industrie (Nesté oil)

De toepassing van schuim is afhankelijk van de stoffen die bij u worden toegepast.

Gasblussystemen

Gasblussystemen zijn tamelijk nieuw bij Fire Protection, maar wanneer wordt er nu voor zo’n systeem gekozen? 

Wanneer er geen gebruik gemaakt kan of mag worden van water, wordt er gebruik gemaakt van een gasblussysteem. Denk aan ruimten als machinekamers of datacenters.
Er zijn verschillende soorten gasblussystemen:
- Chemische gassen (niet schadelijk voor mens en milieu)
- Natuurlijke inerte gassen

De eerste soort wordt voornamelijk ingezet in kleinere ruimten en in grotere ruimten wordt gebruik gemaakt van natuurlijke inerte gassen.

Fire Protection is dealer van Siemens gasblussystemen.