De toekomst van modulair ontwikkelen en bouwen

Generieke oplossingen

Bij BAM Modulair gaan we steeds op zoek naar generieke totaaloplossingen.
Dit in tegenstelling tot prefabricage. Dat is 100% maatwerk en biedt een project specifieke oplossing. In ons streven naar modulaire oplossingen zijn we continu bezig om verbeteringen door te voeren. Zowel in het ontwikkeltraject als in de projecten zelf. Door ervaringen die we opdoen zijn we in staat onze modulaire producten steeds verder te optimaliseren. Dit verbeterproces gaat snel omdat de ontwikkelaars en bouwers van de modulaire producten op dezelfde locatie werken. Onze vernieuwingen strekken zich uit tot meerdere onderdelen van de bouw. Denk aan techniek, ontwerphulpmiddelen en bouwmethodiek. Maar ook zetten we in op een optimale samenwerking tussen bouwpartijen en een vergaande integratie in de bouwketen.

Duurzaam en modulair

Onze modulaire producten zorgen voor een minimale belasting voor het milieu. Onze producten zijn gebaseerd op de grondbeginselen van de circulaire economie. Doordat wij onze modulaire producten in serie maken, behalen we schaalvoordelen. We produceren met minder restafval en gebruiken minder energie. We kiezen standaard voor leveranciers met een ISO14001 certificering. Zonder dat dit tot hogere kosten leidt. Modulair ontwikkelen en bouwen maakt het mogelijk onderdelen met een verschillende levensduur eenvoudig en apart van elkaar te vervangen. Dit stelt ons in staat tegen minimale onderhoudskosten de levensduur van het gehele modulaire product te verlengen. Dit circulaire gebruik draagt bij aan een duurzame toekomst. Bovendien behoudt een gebouw door het hergebruik van modulaire elementen een maximale economische restwaarde.

Modulaire besparingen

We werken continu aan de ontwikkeling van nieuwe modulaire concepten. Wij richten ons daarbij specifiek op geïntegreerde concepten. Dit zijn concepten waarin we meerdere disciplines in één product samenbrengen. Hierdoor lossen we knelpunten tussen disciplines al in het ontwerp van het modulaire concept op. En dus niet bij elk project opnieuw of pas op de bouwplaats. Met dit type producten realiseren we de meeste procesverbeteringen. En minimaliseren we ook de faalkosten. Het gehele realisatieproces is eenvoudiger te beheersen, planningen zijn strak én betrouwbaar. Met modulair bouwen en ontwikkelen treedt een verschuiving van kosten op. Van de bouwplaats naar de fabriek en van engineering naar productontwikkeling. Onder aan de streep levert modulair ontwikkelen en bouwen meer kwaliteit voor een lagere integrale kostprijs. De hogere kwaliteit van de producten vertaalt zich namelijk ook in lagere onderhouds- en energiekosten.