Niets wint het van veiligheid

Voor ons is veiligheid het hoogste goed. Niets mag dit in de weg staan. De oorsprong ligt in een goed doordacht ontwerp. In onze integrale benadering van het bouwproces speelt veiligheid de hoofdrol. We zetten alles op alles om in het bouwproces en het gebouw optimale veiligheid te garanderen.

Door de voortschrijdende technologie richten we ons in toenemende mate ook op digitale veiligheid. Samen met andere spelers op de markt maken we afspraken over uniforme standaarden. Poortregistratie op de bouwplaats is er één van. Naar onze medewerkers, opdrachtgevers en bouwpartners doen we geen concessies. Niemand betreedt de bouwplaats zonder de regels te kennen. En zodra iemand zich hier niet aan houdt, spreken we hem erop aan. Wie het ook is. Veiligheid gaat boven hiërarchie.

Het blijft overigens niet bij fysieke veiligheid. Ook sociale veiligheid heeft onze constante aandacht. Onze medewerkers moeten zich vrij voelen hun werk naar beste kunnen uit te voeren. Dit doen we door openheid, transparantie en mondigheid te stimuleren. En ook werken we actief aan fitheid en vitaliteit. Een gezonde geest in een gezond lichaam loopt nu eenmaal minder risico’s.

Nieuwe medewerkers doorlopen bij ons eerst een intensief veiligheidsprogramma. Veilig en gezond werken is een verantwoordelijkheid van iedereen op een project of bouwplaats. Dat geldt voor onze eigen organisatie maar ook voor alle partijen in de keten. Onder de paraplu ‘Jouw veiligheid is mijn veiligheid’ werken we samen aan een veilig klimaat.