Beheren en Exploiteren

Meer dan ontwikkelen en realiseren

BAM Energy Systems doet meer dan alleen het ontwikkelen en realiseren van gezonde en energiezuinige gebouwen. Wij beheren en exploiteren ook installaties en gebouwbeheersystemen. Wij zorgen er op een datagedreven manier voor dat woningen, kantoren en ziekenhuizen beter gaan presteren en duurzamer worden. Of het nu gaat om warmte- en koudevoorzieningen, gebouw gebonden installaties, warmtepompen, zonnepanelen, we garanderengebruikers steeds een comfortabel en gezond binnenklimaat waarbij we gedurende de gebruiksperiode steeds meer verduurzamen of zelfs CO2-neutraal worden Ook de combinatie met het plaatsen van batterijen in gebouwen of zonnepanelen koppelen aan laadpleinen voor elektrisch vervoer, zorgt voor deze steeds verdergaande verduurzaming. We gaan mede door het voortdurend monitoren en analyseren van systemen dus veel verder dan alleen het in stand houden van duurzame installaties. Op basis van energiemonitoring hebben wij inzicht in het energetische functioneren van gebouw en installaties. Dit inzicht biedt ons de mogelijkheid afwijkingen snel te signaleren, te analyseren en te herstellen én te optimaliseren. En garandeert onze klanten een gezonde leef- en werkomgeving.

Energiemonitoring en prestatiebewaking

Naast monitoren en bewaken van prestaties van de installaties bieden wij onze klanten tijdens de exploitatieperiode van hun gebouw maandelijks of jaarlijks een energierapport met informatie over energieverbruik, adviezen over energiebesparende maatregelen en terugverdientijd én verzorgen we de energie inkoop.

Met behulp van het programma SkySpark inventariseren wij diverse relevante parameters. En vertalen de verkregen data in concrete informatie over afwijkingen in de systemen en installaties en de oorzaken hiervan. We maken gebruik van zelflerende systemen waardoor we iedere dag weer een betere performance kunnen leveren en kunnen adviseren over bijvoorbeeld aanpassingen in regelstrategie en optimalisaties. Zo gaan we energieverspilling tegen en garanderen gebouwgebruikers een duurzaam en comfortabel binnenklimaat.

Bekijk de video “Hoe zet BAM Energy Systems data en AI in om gebouwen te verduurzamen?” waarin collega’s Pieter van der Mijle (data scientist) and Jaap Balvers (team lead analytics) aan het woord.

Veel eigenaren en gebruikers van vastgoed staan onvoldoende stil bij gebruik en verbruik van energie. Pas na de ontvangst van hoge energierekeningen rijst de vraag: ‘kan dit niet goedkoper en duurzamer?’. BAM Energy Systems wacht niet op de energienota. Real time en proactief bewaken wij de prestaties van energiesysteem en gebouw. Daarvoor hebben we met onze klant al de benodigde KPI’s (Key Performance Indicatoren) vastgesteld. Niet alleen bij utilitair vastgoed zoals kantoren en ziekenhuizen zijn we bezig met de voortdurende optimalisatie. Ook onze zogenaamde nul-op-de-meterwoningen hebben een prestatiegarantie meegekregen die aangeeft dat de woning minimaal evenveel energie opwekt als dat deze gebruikt. Ook de bewoners van deze woningen bieden wij inzicht in de prestaties en geven we optimalisatievoorstellen.

Energie inkoop

Met de liberalisering van de energiemarkt groeide het aantal aanbieders en contractvormen voor de inkoop van duurzame energie. En hebben we te maken met het continu fluctueren van energieprijzen. BAM Energy Systems levert contracten op maat en is in staat energie op het juiste moment in te kopen, zodat klanten fors op energie kunnen besparen. Onze specialisten volgen de duurzame energiemarkt op de voet. En spelen een belangrijke rol in het realiseren van inkoopvoordelen als het om duurzame energie gaat. Zeker waar het in combinatie met het delen van energie via smart grids gaat, biedt dit uitgebreide mogelijkheden voor de toekomst.

Smart grids en het delen van energie met je buren

Zonnepanelen op het dak, warmte- en koude voorzieningen, duurzame installaties zijn decentrale energiebronnen waarmee eigenaren, gebruikers en huurders van woningen en gebouwen niet alleen voorzien in hun eigen energiebehoefte, maar ook bijvoorbeeld overtollige stroom kunnen opslaan of weer kunnen ‘teruggeven’ aan het elektriciteitsnet of aan de buren. Smart grids stemmen het aanbod van decentraal opgewekte energie op een slimme manier af op de vraag naar energie. Op die manier kan lokaal opgewekte energie vaak heel dichtbij weer op verschillende momenten en plaatsen gebruikt worden. En kunnen gebouweigenaren ‘verdienen’ aan het delen van zelfopgewekte energie.

Meer weten over onze slimme oplossingen? Bekijk de onderstaande video's over RENNOVATES en TROEF.

RENNOVATES: Project for smart, energy-neutral communities

Lancering TROEF

Blijvend rendement

Wij zijn voor onze klanten graag het  ‘single-point-of-contact’ én de partner die alle aspecten van ontwikkelen, ontwerpen, realiseren en exploiteren van energiezuinige en duurzame gebouwen, woningen en systemen, in huis heeft. Een partner die weet wat nodig is om het maximale uit de exploitatie van duurzame systemen te halen.