Een energiezuinig en duurzaam thuis

Wilt u een comfortabele woning met een lage energierekening? Dat snappen wij als geen ander. Duurzaamheid is al lang geen bijzaak meer. Steeds meer mensen willen bijdragen aan een duurzame wereld met een gezonde leefomgeving, bijvoorbeeld door flink te besparen op energieverbruik. BAM Energy Systems helpt u graag om van uw woning een energiezuinig en duurzaam thuis te maken.

Wie zijn wij?

BAM Energy Systems heeft zich gespecialiseerd in slimme energieoplossingen voor onder meer de woningmarkt. Wij maken van uw nieuwe woning een energiezuinig en duurzaam thuis. Dit doen wij door de toepassing van onze brede kennis van duurzame energie binnen de gebouwde omgeving, het optimaliseren van uw energiegebruik en het efficiënt opwekken van energie uit hernieuwbare bronnen.

Wat doen wij?

Wij bieden slimme oplossingen met geavanceerde installaties waardoor u verzekerd bent van een woning die klaar is voor een duurzame toekomst. Ons energiesysteem voorziet uw nieuwe woning van warmte, koeling, warm tapwater en energie. Dit doen wij zowel collectief voor bijvoorbeeld appartementengebouwen als individueel voor grondgebonden woningen.

Projecten

BAM Energy Systems werkt aan verschillende soorten projecten in de woningbouw. Onderstaand een overzicht:

NOM-nieuwbouw en NOM-renovatie

NOM staat voor nul-op-de-meter. Dit houdt in dat de energieopwekking door de zonnepanelen op jaarbasis gelijk is aan het gebruik van een gemiddeld huishouden. Voor NOM-woningen garanderen wij dan ook een minimale energieopwekking door de zonnepanelen. Voor NOM-nieuwbouw projecten verzorgen wij de ontwikkeling, realisatie en de monitoring van het energiesysteem. Ook bieden wij beheer en onderhoud aan. Daarnaast renoveert BAM ook bestaande woningen tot nul-op-de-meter. In de samenwerking met BAM Wonen zijn wij voor huurwoningen verantwoordelijk voor de monitoring van het energiesysteem en het opstellen van de Energie Prestatie Vergoedings-rapportages.

BAM Energy Systems
ESCo individueel en ESCo collectief

ESCo staat voor Energy Service Company. Dit zijn bedrijven die investeren in duurzame energiesystemen. Wij werken met twee type systemen: collectief en individueel. Met het collectieve systeem leveren wij energie, in de vorm van warmte, aan meerdere woningen vanuit één centrale installatie. Dit is het beste te vergelijken met stadsverwarming. Bij projecten met een collectieve energievoorziening verzorgen wij de ontwikkeling, realisatie, financiering en het beheer.

Met het individuele systeem leveren wij energie per huishouden, in de vorm van warmte, door middel van een warmtepomp, eventueel in combinatie met zonnepanelen. Bij de meeste projecten kan de bewoner kiezen voor koop of huur van de warmtepomp en/of de zonnepanelen. Ook voor het individuele systeem verzorgen wij de ontwikkeling, realisatie, en in het geval van een all-in onderhoudscontract, financiering en het beheer.

Design & Build

Voor Design & Build nieuwbouwprojecten ontwikkelen en realiseren wij een individuele energievoorziening. Bij deze projecten verkopen wij de duurzame energievoorziening aan u. Het is in dat geval dan ook niet mogelijk om te kiezen voor huur of een all-in onderhoudscontract.


 

Het energiesysteem

Het duurzame energiesysteem maakt uw woning gasloos, voorziet u van een comfortabele binnentemperatuur, warm tapwater en zelf opgewekte energie. Met andere woorden een thuis dat klaar is voor de toekomst. Maar wat betekent dit nu voor u als gebruiker en hoe dient u het systeem te gebruiken?

Warmtepomp

De warmtepomp is de gasloze en efficiëntere vervanger van uw oude cv-ketel. Net als de cv-ketel zorgt de warmtepomp voor het verwarmen van uw woning en warm tapwater. Daarnaast kan een warmtepomp in sommige gevallen ook de woning passief koelen. Zo heeft u, zowel in de winter als in de zomer, een comfortabele woning. Wij maken gebruik van twee type warmtepompen, de zogeheten water/water- en de lucht/water warmtepomp. Daarnaast beschikt het individuele systeem over een boilervat waarin uw tapwater wordt opgeslagen voor gebruik. We leggen het u graag uit in onderstaande introductievideo.

Warmtepomp

Individuele warmtepompen

Beide warmtepompsystemen zijn eenvoudig toe te passen per individuele woning. Elke woning heeft zijn eigen systeem en is daarom zeer weinig tot niet afhankelijk van de omgeving. Beide systemen halen energie uit hernieuwbare bronnen en zijn daardoor zeer duurzaam.

Water/water warmtepomp

Voor nieuwbouwprojecten maken wij gebruik van een water/water warmtepomp. Deze warmtepomp haalt warmte uit de aardbodem door middel van een bron. In de meeste gevallen worden deze bronnen geboord voordat de woning wordt gebouwd en komen daarmee onder de woning te liggen. De aangesloten warmtepomp wordt meestal in de trappenkast of op zolder geplaatst.

In de video’s laten onze partners NIBE en Itho Daalderop zien hoe deze waterpompen werken. 

Contact

Runnenburg 19
3981 AZ Bunnik
Netherlands

Postbus 20
3980 CA Bunnik
Netherlands

T +31 (0)30 659 89 88
E energysystems@bam.com
W www.bamenergysystems.nl

Vacatures

Video NIBE F1255 PC def

Itho Daalderop gesloten bron

Lucht/water warmtepompen

Bij NOM-renovatie maken wij gebruik van de lucht/water warmtepomp. Omdat het hier om bestaande bouw gaat, haalt deze installatie haar energie uit de buitenlucht. Hierdoor hoeft er geen bron geboord te worden en kunnen ook bestaande woningen eenvoudig verduurzaamd worden. Deze lucht/water warmtepomp wordt in een speciale kast buiten de woning geplaatst.

Bij de collectieve systemen voor appartementen wordt er ook gebruik gemaakt van warmte uit de bodem maar dan op grotere schaal. Hiervoor maken we gebruik van een open bronsysteem.

De boiler

Het voordeel van de vroegere cv-installatie was dat u onbeperkt warm water tot uw beschikking had. CV-installaties werken echter niet efficiënt omdat leidingwater steeds opnieuw moet worden verwarmd. Dit kost veel energie, waardoor het niet alleen slecht is voor het milieu, maar ook voor uw portemonnee.

De warmtepomp beschikt over een boilervat met een constante temperatuur van ongeveer 55 °C. Dit boilervat kan geïntegreerd zijn in de warmtepomp of een op zichzelf staande installatie zijn. Standaard leveren wij boilervaten met een volume van 180 liter. Dit geeft u ongeveer 300 liter water met een temperatuur van 38 °C.

Doordat uw tapwater nu op een energiezuinige manier wordt verwarmd, zult u in uw gebruik rekening moeten houden met de inhoud van het boilervat en het maximale debiet (l/minuut) dat aan het boilervat kan worden onttrokken. Zo kan gelijktijdig gebruik van douche en bad ervoor zorgen dat het warm water sneller op raakt. Een keuze voor een waterbesparende douchekop kan uitkomst bieden.  

PV-systeem

Het PV-systeem bestaat uit zonnepanelen en een omvormer. Zonnepanelen worden ook wel PV-panelen genoemd: ‘Photo’ (licht) en ‘Voltaic’ (elektriciteit). Dit systeem zorgt ervoor dat u zelf energie opwekt door middel van zonnepanelen op uw dak. Op deze manier wordt het elektriciteitsverbruik van de warmtepomp voor een gedeelte of zelfs helemaal duurzaam opgewekt. We leggen het u graag uit in onderstaande introductievideo.

PV-systeem

Hoe werkt het PV-systeem?

Zonnepanelen bestaan uit zonnecellen, die het zonlicht opvangen en omzetten naar gelijkstroom. Omdat gelijkstroom niet kan worden gebruikt in een woning, worden de zonnepanelen voorzien van een omvormer. De omvormer zorgt ervoor dat de gelijkstroom wordt omgezet naar wisselstroom, die wel kan worden gebruikt in uw woning. Aangezien het opwekken van stroom afhankelijk is van de hoeveelheid zon, kunnen uw zonnepanelen niet een constante hoeveelheid stroom opwekken. Om deze reden bent u via een energieleverancier ook aangesloten op het energienet, zodat wanneer u zonne-energie te kort komt, dit wordt aangevuld met energie uit het net. Op het moment dat u meer zonne-energie opwekt dan u op dat moment gebruikt, wordt het overschot terug geleverd aan het net.

Energiesysteemconfigurator

Om u te helpen met het samenstellen van uw energiezuinige woning, kunt u gebruik maken van de energiesysteemconfigurator. Met deze configurator krijgt u een goed beeld van de factoren die invloed hebben op de prestatie van uw energiesysteem.


 
 

Let op! Waardes in de configurator zijn ter indicatie. Er kunnen geen garanties aan worden ontleend.


 

Klik hier voor veelgestelde vragen

Contact

Neem contact op met onze Servicedesk als u:

  • het energiesysteem leaset of huurt;
  • het energiesysteem heeft gekocht en met ons een onderhoudscontract heeft afgesloten
  • ​het energiesysteem heeft gekocht en nog garantie heeft (2 jaar na oplevering).
  • een nul-op-de-meterwoning heeft, en een storing heeft in uw duurzame energiesysteem. Uw online bewonersportal valt hier niet onder.  

Heeft u het energiesysteem gekocht zonder onderhoudscontract en is de garantieperiode van 2 jaar verstreken? Dan kunt u contact opnemen met een servicepartij naar keuze.

E-mail

Heeft u vragen of heeft u een klacht over onze service? Informeer ons dan via onderstaand e-mailadres.
Wij verzoeken u vriendelijk de projectnaam, het bouwnummer/adres en het onderwerp in uw bericht te vermelden.

Info.bes@bam.com