Ontwikkelen

Duurzame energie

Wist u dat de aarde elk uur meer zonne-energie ontvangt dan de mensheid in een jaar verbruikt? En dat dit ook geldt voor windenergie? Overigens, als we deze energie daadwerkelijk vandaag de dag willen benutten, moeten we enorme aantallen zonnepanelen plaatsen en windmolens bouwen. Voor zonne-energie betekent dit bijvoorbeeld dat heel Spanje bedekt moet worden met zonnepanelen. Toch boeken we op het gebied van duurzame energie steeds meer vooruitgang met efficiency verbeteringen. Door technische en economische ontwikkelingen zijn we nu al in staat duurzame energie in veel projecten op een economisch rendabele wijze toe te passen. En naast zonne-energie en windenergie, ontwikkelen we ook oplossingen op het gebied van bio-energie, aardwarmte en omgevingsenergie. Zo leveren we ook onze bijdrage aan de klimaatdoelstellingen, zoals opgenomen in het Verdrag van Kyoto en het Akkoord van Parijs.

Of u nu warmte- en koude opwekking in uw kantoorpand wilt realiseren, zonnepanelen op uw dak wenst of van energie uit aardwarmte gebruik wilt maken, BAM Energy Systems adviseert u graag over de toepassing van duurzame energie in zowel bestaand vastgoed als in nieuwe vastgoedontwikkelingen.

Duurzaam én gezond

Er bestaat inmiddels veel ‘bewijs’ dat het ontwerp van een gebouw grote invloed heeft op de gezondheid, welzijn en productiviteit van de gebruikers. BAM Energy systems is leidend bij het ontwikkelen van innovatieve concepten voor gezonde werk- en leefomgevingen. De voordelen van gebouwen waarin je je prettig voelt, zijn namelijk groot. Gebruikers ervaren minder stress, zijn gezonder én productiever. Daarom ontwikkelen we ‘producten’ die de prestaties van een gebouw meten, waardoor we de beschikking krijgen over de voor exploitatie relevante data. Een goed voorbeeld hiervan is WELL Building Standard. Met dit certificeringssysteem meten, certificeren en monitoren we de gebouwkenmerken die van invloed zijn op de gezondheid en welzijn van de gebruikers. Denk hierbij aan de kwaliteit van lucht, water, licht, gezondheid en welzijn.

Contact

Runnenburg 19
3981 AZ Bunnik
Netherlands

Postbus 20
3980 CA Bunnik
Netherlands

T +31 (0)30 659 89 88
E energysystems@bam.com
W www.bamenergysystems.nl

Vacatures