Realiseren

Building the present, creating the future

Samen met onze klanten realiseren we gezonde en energiezuinige gebouwen. Gebouwen die klaar zijn voor de toekomst en waarin mensen zich veilig en comfortabel voelen. Daarmee is BAM Energy Systems een belangrijke partner op het gebied van energiemanagement en duurzame energie oplossingen.

BAM heeft alle kennis van ontwerp, uitvoering en exploitatie van bouw- en installatiewerken in uiteenlopende vormen in huis. We zijn dan ook sterk in het integraal ontwerpen, realiseren en exploiteren van energieprojecten. Al vanaf de start van een project werken onze bouwkundigen, installatiedeskundigen en specialisten op het gebied van energiesystemen en energiemanagement samen aan het realiseren van uw duurzaamheidsen energie ambities. Of het nu gaat om duurzame toepassingen van installaties of het benutten van voordelige energiebronnen als aardwarmte en zon, steeds streven we naar een comfortabel en gezond binnenklimaat, terugdringen van energieverbruik én realiseren van kostenbesparingen.

Contact

Runnenburg 19
3981 AZ Bunnik
Netherlands

Postbus 20
3980 CA Bunnik
Netherlands

T +31 (0)30 659 89 88
E energysystems@bam.com
W www.bamenergysystems.nl

Vacatures