Het Expertisecentrum: advies, ontwikkeling en ondersteuning

We durven zondermeer te stellen dat binnen BAM Bouw en Techniek - FM Services een schat aan talent en expertise rondloopt. Om de wisselwerking tussen al onze disciplines te versterken, bestaande kennis te verdiepen en te ontsluiten, hebben wij het BAM Bouw en Techniek - FM Services Expertisecentrum opgericht met maar één doel voor ogen: kennismanagement waar onze klanten beter van worden. Laat onze specialisten u helpen een succes te maken van uw project.

Het BAM Bouw en Techniek - FM Services Expertisecentrum draagt met specialistische kennis bij aan het verwezenlijken van de klantvraag in elke fase. Of het nu gaat om een tender, het implementeren van een contract of een uitdaging in de exploitatiefase. Het expertisecentrum is daarop ingericht met drie kernactiviteiten:

  • Advies & Maintenance Engineering
  • Informatiecentrum
  • Innovatie.

Advies & Maintenance Engineering

Ons team van professionals beschikt over kostendeskundigheid en levert input voor kwaliteitsplannen. Bijvoorbeeld door tijdens de tenderfase onderhoudsstragieën en duurzame business cases uit te werken en USP's, KSF's en KPI's te formuleren.

Vanuit Advies & Maintenance Engineering levert het Expertisecentrum een implementatieteam om contracten op te starten.

Ook voor strategisch onderhoud, onderhoudsjaarplannen en duurzame MJOP's zet het BAM Bouw en Techniek - FM Services Expertisecentrum zich in. Tot slot ontwikkelen we uniforme rapportages en dashboards die in de exploitatiefase waardevolle inzichten geven en contractspecifiek gemaakt kunnen worden.

Informatiecentrum

We hebben een intern kennisplatform om kennis op het gebied van facilitair management op een schaalbare manier te delen. Denk aan informatie over certificeringen - zoals SCIOS, F-gassen en BRL 6000-21 - en over wet- en regelgeving. We delen ook 'best practices' en verbetervoorstellen binnen BAM.

Innovatie

Onze dienstverlening wordt met big data, IoT en sensoren steeds geavanceerder doordat we continue innoveren. Zo ontwikkelen we een Smart FM-propostie. We zetten nieuwe technologieën in met als doel onze dienstverlening nog proactiever te maken. En de dienstverlening bij onze klanten verder te optimaliseren.

Voorbeelden van onze Smart FM Solutions zijn bezettingsgraad, comfortanalyse en gladheidsbestrijding. En legionellabestrijding, groenvoorzieningen en HVAC installaties.