De Soft Services van Facilitair Management

Soft Services is een extra dimensie in de dienstverlening binnen BAM Bouw en Techniek - FM Services, waarmee wij onze klanten een totaalconcept kunnen aanbieden. Totaal op het gebied van de facilitaire dienstverlening, of in een breder perspectief totaal, in combinatie met Hard Services. Dat het voordeel voor onze klanten veel verder gaat dan schoonmaakservices, catering en front office-services, is een understatement. De toegevoegde waarde voor uw bedrijf is een beter bedrijfsimago, talentbehoud en gezondere werknemers.  

De markt anno nu is duidelijk anders. De technocratische houding van: wij hebben een gebouw, daar werken en komen mensen, is veranderd naar: een werk- of verblijfplek die aangenaam moet zijn, functioneel, en waar de gebruikers in de breedste zin worden gefaciliteerd. Waar het op neerkomt is, hoe kunt u als werkgever mensen aan u binden? Hoe houdt u uw talent in huis?

We gaan ernaartoe dat stedelijk wonen, werken en verzorgen steeds meer in elkaar overvloeien. Dat vereist ook een steeds verdergaande, en vooral andere manier van dienstverlening. BAM Bouw en Techniek - FM Services speelt daar met een integraal pakket Soft Services op in. Vanzelfsprekend beginnen we met het opstellen van een maatwerkplan, dat we specifiek voor uw bedrijf en uw werknemerscliënten inrichten. Zodat u zich kunt richten op wat belangrijk voor u is: uw bedrijf, uw klanten en uw bedrijfsresultaten. 

Gezonde werknemers

Talent binnen uw bedrijf houden gaat verder dan het aanbieden van de bekende werkplek en salaris. Daar is een integrale aanpak voor nodig, waar ook gezond eten en leven bij horen. Met onze aanpak biedt u uw mensen de mogelijkheid om dat ’s morgens, ’s middags én ’s avonds te realiseren. Immers, uitval door ziekte is een forse kostenpost voor een bedrijf.

Wij kunnen een werkomgeving creëren en diensten aanbieden die uw werknemers aan u binden, uw imago versterken en uw mensen gezonder laat leven. Daar hebben wij talloze ideeën over. Praktisch uitvoerbare ideeën, die wij graag met u bespreken.

Gecommitteerde partijen

BAM Bouw en Techniek - FM Services laat de Soft Services mede door prefered suppliers uitvoeren. Partners met een stevig imago, die zich bewezen hebben in de praktijk, én die zich committeren aan onze bedrijfsfilosofie en werkethos. Waardoor u gegarandeerd bent van de hoogste kwaliteit in Soft Services. Onze standaard is immers hun standaard. Wij blijven vanuit onze expertise altijd uw gesprekspartner, wij houden de regie in handen en zijn verantwoordelijk voor de uitvoering.

‘Vastgoed wordt een dienst. En BAM Bouw en Techniek - FM Services is de dienstverlener die een optimale werkplekomgeving kan bieden’