Marktsegmenten

Ons doel is om het beheer en onderhoud van uw gebouwen en installaties optimaal, geruisloos, milieubewust én kostenbewust uit te voeren. Zodat er niet alleen sprake is van waardebehoud, maar ook van waardecreatie. Door bewust duurzame oplossingen toe te passen, systematisch te bekijken welke innovaties relevant zijn en leiden tot lagere storingsgevoeligheid. Of lagere energiekosten. Onze medewerkers zijn doordrongen van ons doel; alle werkprocessen zijn daarop ingericht en afgestemd. O

BAM Bouw en Techniek - FM Services werkt vanuit de visie dat een intelligente, innovatieve en integrale serviceverlening leidt tot optimaal gepersonaliseerd facility management. Geen klant, gebouw of locatie is immers hetzelfde. En zelfs dat is geen vast gegeven, maar fluctueert. De maatschappij verandert, en daarmee de eisen die de opdrachtgever mag, of moet, stellen om haar continuïteit in efficiënte werkprocessen te realiseren, haar werknemers een veilige en aantrekkelijke werkomgeving te bieden, en de vastgoedwaarde op niveau te houden.

Wij zetten ons dag en nacht in voor onze klanten om dit mogelijk te maken. Wij denken mee, en zetten onze kennis en ervaring in om voorstellen te ontwikkelen die onze klanten ‘toekomstbestendig’ maken. Partnerschap pur sang. Ons werkterrein omvat de overheid, zorginstellingen, ziekenhuizen, zakelijke dienstverlening en wonen. Een breed portfolio, waarvoor wij preventief, correctief en meerjarig onderhoud uitvoeren. Een totaalaanpak met hard facilities, al dan niet in combinatie met soft facilities.

Overheid

De overheid heeft een indrukwekkend aantal gebouwen in gebruik voor de circa 1.600 organisaties en instanties die onder haar vallen. Vanzelfsprekend vraagt dat ook om een grote diversiteit in facility management en onderhoudsconcepten. Dat brengen we in de praktijk door de verschillende manieren waarop wij ons werk voor de overheid inrichten en innovatieve oplossingen toepassen. Duurzaamheid, kwaliteit en bereikbaarheid voor de overheid vormen de basis. Echter, er is in ons werk één aspect dat voor ons altijd hetzelfde blijft: wat is het proces van de klant en wat is de klant van de klant? Elke verandering of verbetering moet daarop aansluiten. Wij beschikken over een sterkte innovatiekracht, die in de praktijk haar waarde heeft bewezen. Reden, waarom wij ook durven te investeren in innovatie. Omdat dat meerwaarde oplevert voor de overheid. Wij werken onder andere voor Rijksvastgoedgebouwen van Rijkswaterstaat, gemeentes en semioverheden als Rijksdienst voor het wegverkeer.

Care

De Care-markt vraagt om een speciale benadering. Cliënten van een zorginstelling zijn doorgaans op de meeste locaties aanwezig, en verstoring van hun dagelijkse routine kan ingrijpend zijn, of soms zelfs ontregelend. Dat voorkomen wij. Onze medewerkers krijgen eerst inzicht in de specifieke processen van de zorginstellingen. Zo weten zij welke situaties voorkomen moeten worden om de veiligheid zonder verstoring te garanderen. Communicatie en overleg met de klant spelen hierin een grote rol. Wij hebben diverse grote zorginstellingen als klant, verspreid over heel Nederland, waaronder Visio, het Expertisecentrum voor blinden en slechtzienden. De Care-markt is voor ons een bijzondere markt. Omdat het facility management voor een zorginstelling juist door hun cliënten altijd een extra dimensie omvat. Wij werken onder andere voor Koninklijke Visio.

Cure

Een ziekenhuisorganisatie is een wereld op zich, en dan uitermate complex. Om het primair proces ongestoord te laten verlopen, 24/7, is diepgaande en brede specialistische kennis nodig. Niet alleen technisch, ook als het gaat om patiëntveiligheid en –geborgenheid. Wij hebben niet alleen de knowhow en het inzicht om dit te realiseren, maar ook de back-up van BAM B&T dat al menig spraakmakend ziekenhuis bouwde. Wij weten wat belangrijk is in een ziekenhuis, wanneer, en vooral waarom. Wij kunnen ziekenhuizen beheren en onderhouden alsof het ons eigendom is. Waardoor het ziekenhuis zich op haar kerntaken kan richten; meer zorg voor de patiënten, omdat wij die andere zorg op ons nemen. Zo werken wij samen met ziekenhuizen. Elk een eigen taak, maar met één gemeenschappelijk doel. Het creëren van een comfortabele omgeving. Dit alles met de goede verhouding van kostenbeheersing in relatie tot efficiëntie. Dat is de prestatieverplichting die wij aangaan.

Wij werken onder andere voor Isala Klinieken, Zwolle en Maasziekenhuis Pantein, Boxmeer.

Wonen

De waarde van goed onderhouden woningen is een stuk hoger dan woningen waar alleen maar problemen worden opgelost. Wij hebben een team mensen, verspreid over Nederland, dat zich uitsluitend met woningonderhoud bezighoudt: correctief, planmatig, mutatieonderhoud én structureel onderhoud. Op bouwkundig, technisch en installatiegebied. Oude panden, nieuwe panden en Nul-op-de-Meterwoningen. Daarnaast hebben wij innovatieve renovatieconcepten ontwikkeld, waardoor we bijvoorbeeld in één dag een complete, nieuwe badkamer kunnen installeren. Concepten, die wij in de toekomst ook voor andere terreinen gaan ontwikkelen. Wij treden door kwalitatief hoogstaand onderhoud, visie en kennis op als het verlengstuk van de corporatie of gemeente. Zo zorgen wij ervoor dat het woningbezit haar waarde behoudt. En de eigenaar of corporatie een stevig positief imago behoudt, of weer krijgt.

ok van onze Servicedesk. Vanaf de eerste melding tot en met de oplossing. Wij maken het u daarbij zo gemakkelijk mogelijk. Want, wij willen niet alleen aan uw verwachtingen en eisen voldoen, maar altijd een stap verder gaan. En dat begint voor u al bij ons centrale aanspreekpunt.