On Demand voor de overheid

In Nederland telt de overheid zo’n 1600 organisaties en instanties. Daar horen indrukwekkende aantallen gebouwen bij, die allemaal onderhouden moeten worden. Outsourcing is dan een logisch gegeven, gezien de specialistische kennis die daarvoor nodig is. Nog afgezien van de steeds veranderende maatschappelijke trends, wat om innovatieve oplossingen vraagt. Wij koppelen die trends rechtstreeks aan technische innovaties. Kort gezegd: wij bieden de overheid onderhoud en techniek on demand.

Wij werken onder andere voor de Rijksoverheid zoals Rijkswaterstaat, gemeentes en semioverheden. Geen gebouw of locatie is hetzelfde, dus ook ons onderhoudsconcept niet. Wat wel hetzelfde is, is ons uitgangspunt: wat is het proces van de klant en wat is de klant van de klant. Wij bieden service, integraliteit en ook softe aspecten, die gezamenlijk tot optimaal onderhouden locaties en gebouwen leiden. Dit betekent waardebehoud voor het overheidsbezit.

Systeemgerichte contractbeheersing en win-winsituaties

De manier waarop wij het onderhoud inrichten, innovatieve oplossingen toepassen en werkprocessen steeds efficiënter maken, is in het belang van de overheid, maar ook van onszelf. Op afwijkingen reageren we direct. Wij beoordelen onszelf zeer streng. We kijken naar wat anders kan, beter, en of het ook financieel voordeliger kan. Wij beschikken over een sterke innovatiekracht en doen soms gedurfde investeringen. Zoals op het gebied van duurzaamheid, kwaliteit en bereikbaarheid voor de overheid. Waarbij we zien dat de terugverdientijden steeds korter worden. Een win-winsituatie voor alle partijen.

PPS-constructies

Een andere win-winsituatie met een hoge toegevoegde waarde, is het leveren van facilitaire diensten via PPS-constructies. Schoonmaak, bewaking en catering, waar we steeds meer in excelleren, en waar steeds meer vraag naar is. Mooie voorbeelden hiervan zijn Poort van Schiphol en Poort van Den Haag, waar we deze diensten vormgeven. Zo krijgt de overheid onze toegevoegde waarde doordat wij een totaalaanpak leveren door efficiëntie, handhaven van kwaliteit en een steeds beter kostenpatroon. En dat over een periode van 25 jaar.

Verder kijken dan

Een goede relatie met onze opdrachtgever is het fundament onder een contract. We bieden preventief, correctief en meerjarig onderhoud. In alle contractvormen. We verlenen echter ook ongevraagd diensten, dat zit er bij ons nu eenmaal in. Zo is het bij een terugkerende storing efficiënter om naar het waarom te kijken, dan het voor een korte termijn te herstellen. Een gebouw ‘moet het doen’. Wij doen meer dan techniek alleen. Wij kijken verder en denken mee. De overheid mag en kan veel van ons verwachten. Heel veel.

“De overheid is waardevol voor ons, en wij zorgen voor toegevoegde waarde voor de overheid.”