Een waardevolle bijdrage aan uw rendement ..

Resultaten uit het verleden zijn geen garanties voor de toekomst. Toch weten wij steeds beter te begrijpen wat het gebouw en de mens in een mooie symbiose voor elkaar betekent. Voorspellende gebouwprestaties en weten wat de gebruiker beweegt zijn voor ons vanzelfsprekende kernwaarden. Dit zetten wij graag in om door middel van een goede werkomgeving voor uw gebruiker uw rendement te verbeteren.

Onderhoud is niet meer een standaard recept om het gebouw te beheren. Het samenspel tussen de werkplekinrichting, energie, de juiste inzet van onderhoudsbudgetten, comfort, gezondheid e.a. bepaalt hoe en wat er aan en in het gebouw moet gebeuren.

Voorspelbaarheid

Met gebruik van slimme technologieën weten we eerder dat er verstoringen kunnen gaan optreden. Naast dit voorspelbare gedrag kunnen we daarmee ook het preventieve onderhoud op het juiste moment plannen. Monitoring op afstand maakt dat we soms bijna onzichtbaar opereren. Dit is wat we graag willen: zo min mogelijk verstoring in de werkomgeving en als we dan toch ter plaatse moeten zijn dan weten onze professionals wat er van hun wordt verwacht.

Vanuit onze kennis en ervaring weten we een juiste afstemming te maken tussen het correctieve, preventieve en het vervangingsonderhoud. Hiermee zijn we in staat om een optimale onderhoudsstrategie voor u te ontwikkelen zodat u weet waar u aan toe bent. Uiteraard zijn wij bereid om hiervoor garanties af te geven.

Gebouwprestaties

Duurzaam verbruik en het juiste comfort lijken niet altijd een logische combinatie. Wij zijn in staat om op basis van een datascan analyses uit te voeren over het energieverbruik. Eenvoudige maatregelen om installaties op een juiste wijze in te regelen en op te starten zijn simpele quickwins. Het voorspellen van pieken in energieverbruik geeft ons vervolgens de mogelijkheid om bijpassende energiecontracten voor te stellen en af te sluiten. Het dagelijks meten van comfort en instellen van de installaties geeft minder comfortklachten en beperkt het energieverbruik

Verduurzaming van uw vastgoed is een hot topic. Als geen ander weten we de juiste voorstellen te doen gebaseerd op gebouwdata, energieverbruik en (innovatieve) duurzaamheidsingrepen. Door te monitoren in de ontwerp-, realisatie- en exploitatiefase kunnen we u garanties afgeven op de afgesproken duurzaamheidsmaatregelen.

Gezonde werkplekomgeving

Samen met partners werken we aan een gezonde werkplekomgeving voor uw gebruikers. We kunnen de prestaties voor u meten en bijpassende voorstellen doen. Het geeft u een interessante doorkijk in de prestaties die de werknemers van uw gebruikers verlangen en stelt u in staat om een concurrerende werkplek te bieden.

Ons triggert wat de gebruiker beweegt en willen hem/haar helpen om in zijn werkplekomgeving de beste prestatie te kunnen leveren. Hierop baseren wij onze dienstverlening en dit geeft u de tools om uw rendement te verbeteren.