MVO prestatieladder

Wij zijn ervan overtuigd dat duurzaamheid waarde creëert voor ons bedrijf en de efficiëncy van ons werk verbetert. Het helpt ons de relatie met onze opdrachtgevers en ketenpartners te verdiepen en talent aan te trekken en vast te houden. Daarnaast geeft het een impuls voor innovatie en is het goed voor onze reputatie, zowel binnen de sector als daarbuiten. Door verantwoordelijkheid te nemen voor ‘People’ en ‘Planet’, willen wij voldoen aan de verwachtingen van zowel onze huidige als toekomstige stakeholders en waarde creëren voor onze onderneming op lange termijn (“Provit”). Koninklijke BAM Groep publiceert jaarlijks een duurzaamheidsverslag met de behaalde resultaten.

BAM is gecertificeerd op basis van de MVO prestatieladder niveau 3 waardoor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen vanuit het managementsysteem is geborgd.

Voorbeelden van duurzame bouwplaatsmaatregelen zijn het gebruik van groene stroom en duurzame bekistingsolie, het onderzoeken van de mogelijkheden tot energiebeperking (gas-, elektra- en waterverbruik en effectief droogstoken) en het maken van een afvalplan met leveranciers en afvalverwerker in het kader van afvalscheiding en beperking.

Daarnaast passen we op alle projecten het Bewuste Bouwers Plan toe. In dit plan letten we systematisch en gestructureerd op de aspecten: attent zijn naar de omgeving, milieuzorg, orde en netheid, een goede buur, respectvol gedrag, veiligheid op en rond de bouwplaats, betrouwbaar en verantwoordelijk gedrag.