NEN-EN-ISO 14001

Het milieu is een onderdeel van de BAM ondernemingsprincipes en behandelt onder andere de milieubelasting, CO2 emissie, afvalscheiding en -beperking en duurzaam inkopen. Doel is om met onze bouw-, renovatie en onderhoudsactiviteiten het milieu zo min mogelijk belasten en minimaal te voldoen aan de wet- en regelgeving. Basis is het Milieu Aspecten Register waarbij de milieumaatregelen zo concreet mogelijk worden doorvertaald naar de projecten.

BAM is gecertificeerd op basis van de NEN-EN-ISO 14001 en voldoet daarmee aan de eisen die deze norm aan een milieumanagementsysteem stelt.