NEN-EN-ISO 45001

Goede arbeidsomstandigheden zijn voor ons prioriteit één. Een veilige en gezonde werkomgeving voor al onze medewerkers en bouwpartners heeft continue onze aandacht.

Voor de systematische beheersing van onze bedrijfsspecifieke veiligheids- en gezondheidsrisico’s is een arbomanagementsysteem operationeel. Dit systeem is gebaseerd op de ISO 45001 (Occupational Health and Safety Assessment) waarin de ‘Plan – Do –Check - Act’ verbetercyclus centraal staat.

Vereisten voor veiligheid en gezondheid op de werkplek blijven hierdoor onder controle en medewerkers leren gericht van ervaringen. Ongevallen en incidenten worden hiermee voorkomen en verzuim beperkt. Uiteraard voldoen wij aan de wet- en regelgeving.

BAM Bouw en Techniek ziet de ISO 45001 certificering als een aanvulling op de VCA certificering (VGM Checklist aannemers). Verder is de ISO 45001 qua opzet gelijk aan de ISO 9001 en de ISO 14001 waardoor vanuit één systeem de zorg voor Kwaliteit, Milieu en Veiligheid kan worden beheerst.