NEN-EN-ISO 9001

In één keer goed is ons motto. Goede risicobeheersing is de basis om projecten met alle betrokken partijen succesvol te realiseren. Het inzetten, delen en faciliteren van kennis wordt dan ook verregaand gestimuleerd. BAM Advies & Engineering staat de projecten met raad en daad bij vanuit de disciplines projectmanagement, bouwkunde, installatietechniek, constructie en BIM. BAM Advies & Engineering hoort bij de top in de markt.

Om de verlangde bouwkwaliteit te borgen is een NEN-EN-ISO 9001 gecertificeerd kwaliteitssysteem ingevoerd. Het managementsysteem maakt de relatie tussen strategie (het creëren van onderscheidend concurrentie voordeel) en de operationele effectiviteit (het verbeteren en beheersen van processen, systemen, middelen en resultaten) concreet. De opzet is door zijn eenvoud en de professionele en doelmatige opzet een pragmatische tool.