VCA** certificaat

Na het werk veilig en gezond naar huis. Dat willen wij allemaal. Helaas hebben wij nog te maken met ongevallen waarvan ook met ernstige afloop. Dit mogen en willen wij niet accepteren. Daarom heeft BAM ingezet op versterking van de aanspreekcultuur met een speciale actie ”Making BAM a safer place”.

Niet zonder reden wordt door steeds meer opdrachtgevers het VCA-certificaat verplicht gesteld. BAM Bouw en Techniek is VCA** gecertificeerd in de overtuiging dat dit een middel is en geen doel. Belangrijke graadmeter zijn de meldingen van gevaarlijke situaties en ongevallen. Deze worden onderzocht op oorzaken waarbij utiliteitsbouw breed en BAM breed van elkaar wordt geleerd. Ieder kwartaal worden de ongevalscijfers gepubliceerd.

Koninklijke BAM Groep heeft een eigen Richtlijn ontwikkeld met daaraan gekoppeld een eigen auditsysteem (Safety Awareness Audit), afgeleid van de OHSAS 18001, dat voornamelijk gericht is op het gedrag en de beleving van mensen in het omgaan met veiligheid en gezondheid.