CO₂ Prestatieladder

De CO2 prestatieladder is een instrument dat stimuleert tot CO2 bewust handelen. BAM Bouw en Techniek is in het bezit van het CO2-bewust certificaat niveau-5. Hiermee maakt BAM duidelijk zijn ambities met betrekking tot CO2 reductie serieus te nemen.

Koninklijke BAM Groep publiceert jaarlijks een geïntegreerd duurzaamheidsverslag met de behaalde duurzaamheidsresultaten. Zie de onderstaande gegevens voor de prestaties met betrekking tot reductie van CO2 van BAM Bouw en Techniek.

3B1 Kwantitatieve CO2 reductiedoelstellingen

3C1 Interne- en externe communicatie over CO2 footprint en reductiedoelstellingen

3D1 Actieve deelname aan initiatieven (zie hoofdstuk 5.1 Milieujaarplan)

4B2 Kwantitatieve CO2 reductiedoelstellingen scope 1,2 en 3

4D1 Initiatief tot ontwikkelsprojecten die de sector faciliteren in CO2 reductie

5B1 Rapportage resultaten CO2 reductiedoelstellingen scope 1,2 en 3

5C1 Publiekelijk commitment aan een CO2emissie reductieprogramma van overheid en NGO

5D3 Opzetten sectorbreed CO2-emissie reductieprogramma in samenwerking met overheid en/of NGO